Giới thiệu Học bổng NAGAO


Quỹ Môi trường Thiên nhiên Nagao (Nagao Natural Environmental Foundation – NEF) là một tổ chức phi chính phủ của Nhật Bản, được thành lập năm 1989 với mục tiêu thúc đẩy công tác bảo tồn thiên nhiên tại các nước đang phát triển.

Quỹ NEF thực hiện mục tiêu của mình dưới 2 hình thức: hỗ trợ nghiên cứu và chương trình học bổng.

  • Hỗ trợ nghiên cứu dành cho các nhà khoa học trẻ để thực hiện các hoạt động nghiên cứu của mình trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên, với các hình thức:

– Chương trình hỗ trợ nghiên cứu;

– Dự án  nhỏ hỗ trợ nghiên cứu;

– Chương trình hoạt động bảo tồn;

– Xuất bản.

  • Chương trình Học bổng NAGAO nhằm mục đích hỗ trợ học viên các nước đang phát triển đang theo học các khóa học liên quan đến bảo tồn thiên nhiên, cũng như sẽ làm việc trong các lĩnh vực này trong tương lai. Học bổng NAGAO bao gồm:

– Chương trình Học bổng;

– Chương trình trao đổi.

Từ năm 1995, Quỹ NEF đã chọn Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội làm cơ quan đại diện duy nhất cho Quỹ này tại Việt Nam để thực hiện Chương trình Học bổng.

Thông qua tổ chức và điều phối của Trung tâm, đến nay NEF đã cấp tổng cộng 402 suất học bổng cho học viên cao học trên toàn quốc trong lĩnh vực bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Với sự hỗ trợ của Học bổng NAGAO, nhiều luận văn thạc sĩ đã được hoàn thành xuất sắc, góp phần vào công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học của Việt Nam.

Năm 2016, Quỹ NEF sẽ tiếp tục cấp 40 suất học bổng cho học viên cao học của Việt Nam với mục đích hỗ trợ học viên thực hiện các nghiên cứu của mình trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên, lâm nghiệp, nông nghiệp hoặc các khoa học về Trái đất và môi trường, phục vụ bảo tồn và/hoặc phát triển bền vững.