Hội thảo khoa học quốc tế ‘Phương pháp đánh giá mức độ nguy cấp của các loài rùa vùng nhiệt đới/A methodological assessment of tropical turtles threats”.

Thực hiện kế hoạch hoạt động hợp tác về khoa học công nghệ vào đào tạo năm 2019, Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Tổ chức bảo tồn Rùa của Pháp (Turtle Sanctuary, France) và Viện Hợp tác và Bảo tồn Sinh thái của Ý (Institute for Development Ecology Conservation and Cooperation, Italy) tổ chức hội thảo khoa học quốc tế ‘Phương pháp đánh giá mức độ nguy cấp của các loài rùa vùng nhiệt đới/A methodological assessment of tropical turtles threats”.
Hội thảo sẽ diễn ra trong 04 ngày từ ngày 12/01 đến 15/01 năm 2019 tại Nhà khách Bộ Quốc Phòng, 33 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội.

Tham dự của Hội thảo là các chuyên gia hàng đầu về Rùa trên toàn thế giới: Pháp, I-ta-li-a, Hoa kỳ, Bra-xin, Nga, Thủy Điển, Úc, Trung Quốc, Tô-gô, Việt Nam… 
Nội dung chính của tập trung thảo luận về thực trạng nguy cấp của các loài rùa nhiệt đới, các nỗ lực bảo tồn các loài rùa nhiệt đới trên thế giới và phương pháp luận đánh giá mức độ nguy cấp của các loài rùa vùng nhiệt đới.