Vị thế và Trách nhiệm Quốc gia

Vị thế và Trách nhiệm Quốc gia

Hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu lần thứ VI Đảng bộ ĐHQGHN nhiệm kỳ 2020 -2025, GS.TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, …