Thông báo tổ chức Lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ năm 2017

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ năm 2017 cho các nghiên cứu sinh và học viên cao học đã hoàn thành chương trình học tập và nghiên cứu tại Viện.

Thời gian: 10h00, ngày 23/12/2017

Địa điểm: Giảng đường 2, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

19, Lê Thánh Tông, Hà Nội

Trân trọng kính mời toàn thể nghiên cứu sinh và học viên cao học của Viện, các thầy, cô giáo và các đại biểu đến dự Lễ.