Category: DIGITAL LIBRARY

0

Initial assessment policies related to climate change and adaptation to climate change in Vietnam

Hội nghị thượng đỉnh Thế giới tại Rio De Janero năm 1992 là một bước ngoặt trong việc tìm ra giải pháp cho vấn đề biến đổi khí hậu. Tại Hội nghị này, Chính phủ các nước tham gia đã nhất trí với Công ước khung của Liên Hiệp Quốc (LHQ) về Biến đổi khí hậu (UNFCCC). Mục đích quan trọng của Công ước này là ổn định nồng độ của các khí nhà kính trong bầu khí quyển ở mức độ sao cho không làm nhiệt độ Trái đất tăng thêm nữa. Cho tới thời điểm hiện tại, đã có 192 quốc gia ký vào bản hiệp ước này.

Một số vấn đề về môi trường và sử dụng đất đai trong phát triển giao thông đô thị Hà Nội 0

Một số vấn đề về môi trường và sử dụng đất đai trong phát triển giao thông đô thị Hà Nội

Nguyễn Vũ Trung1, Đỗ Việt Nga1, Trịnh Thị Thanh2 1Cục Thẩm định và Đánh giá Tác động Môi trường, Tổng cục Môi trường 2Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa...

Sơ bộ phân tích tác động của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học và  hệ sinh thái cửa Sông Hồng 0

Sơ bộ phân tích tác động của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học và hệ sinh thái cửa Sông Hồng

Mai Đình Yên Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN MỞ ĐẦU Phân tích tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) đến đa dạng sinh học...

Rừng ngập mặn, sinh kế và biến đổi khí hậu tại Hoành Bồ, Quảng Ninh 0

Rừng ngập mặn, sinh kế và biến đổi khí hậu tại Hoành Bồ, Quảng Ninh

Lê Xuân Tuấn1, Vũ Thị Bích Hợp2, Phan Thị Anh Đào3 1 Viện Nghiên cứu Quản lý Biển và Hải đảo, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 2...

Thể chế và thích ứng đối với biến đổi khí hậu tại đồng bằng Sông Hồng, Việt Nam 0

Thể chế và thích ứng đối với biến đổi khí hậu tại đồng bằng Sông Hồng, Việt Nam

Pamela McElwee[1] Lê Thị Vân Huệ, Nghiêm Phương Tuyến, Vũ Diệu Hương, Phạm Việt Hùng[2] 1 Đại học Arizona, Hoa Kỳ 2 Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi...

Đa dạng các nhóm thủy sinh vật khu du lịch Tràng An, Ninh Bình 0

Đa dạng các nhóm thủy sinh vật khu du lịch Tràng An, Ninh Bình

Phan Văn Mạch Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật MỞ ĐẦU Khu du lịch Tràng An (Cố đô Hoa Lư – Tràng An – Tam Cốc Bích Động)...

Biến động chất lượng môi trường nước và thành phần loài tảo, vi khuẩn lam Hồ Thiền Quang, Hà Nội từ năm 2000 – 2010 0

Biến động chất lượng môi trường nước và thành phần loài tảo, vi khuẩn lam Hồ Thiền Quang, Hà Nội từ năm 2000 – 2010

Lê Thu Hà, Nguyễn Thùy Liên Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN MỞ ĐẦU Hồ Thiền Quang là một hồ đẹp giữa lòng Hà Nội....

Hiện trạng lưỡng cư, bò sát ở vùng Đông Bắc Việt Nam 0

Hiện trạng lưỡng cư, bò sát ở vùng Đông Bắc Việt Nam

Lê Nguyên Ngật1, Lê Thị Lý1, Trần Thanh Tùng2, Hoàng Văn Ngọc3  1 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc 3 Trường Đại học...