Contact

[contact-form-7 id="156" title="Liên hệ"]

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Địa chỉ: 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm Hà Nội

Điện thoại: 024 38262932/ 38253506

Email: cres@cres.edu.vn/ daotao@gmail.com