Nguyễn Mai Phương

[:vi]

Họ và tên:   
NGUYỄN MAI PHƯƠNG
Trình độ chuyên môn:
ThS. Kế toán thương mại.
Lĩnh vực hoạt động: Kinh tế tài chính
Điện thoại: (84) 38262932 ; MB: 0975047497
Email:
maiphuong272@gmail.com; maiphuong@cres.edu.vn

 [:en]

Họ và tên:   
NGUYỄN MAI PHƯƠNG
Trình độ chuyên môn:
ThS. Kế toán thương mại.
Lĩnh vực hoạt động: Kinh tế tài chính                                                          
Điện thoại:

(84) 38262932

MB: 0975047497 

Email:               
maiphuong272@gmail.com; maiphuong@cres.edu.vn

 


[:]