Lê Hương Giang

[:vi]

Huong Giang Họ và tên:   
LÊ HƯƠNG GIANG
Trình độ chuyên môn:
 TS. Di truyền học quần thể
Lĩnh vực hoạt động: khoa học Môi trường
Điện thoại: (84) 38262932/ Mb: 
Email:
giang.le269@gmail.com; huonggiang@cres.edu.vn

 


[:en]

 

Họ và tên:   
LÊ HƯƠNG GIANG
Trình độ chuyên môn:
 TS. Di truyền học quần thể
Lĩnh vực hoạt động: khoa học Môi trường                                                            
Điện thoại: (84) 38262932/ Mb: 
Email:               
giang.le269@gmail.com; huonggiang@cres.edu.vn

 


[:]