Bùi Hà Ly

[:vi]

Họ và tên:   
BÙI HÀ LY
Trình độ chuyên môn:
ThS. Quản lý tài nguyên nước
Lĩnh vực hoạt động: Nghiên cứu đất ngập nước
Phát triển cộng đồng
Điện thoại: (84) 38262932
Email:
lybhcres@gmail.com; lybuiha@cres.edu.vn

 


[:en]

Họ và tên:   
BÙI HÀ LY
Trình độ chuyên môn:
ThS. Quản lý tài nguyên nước
Lĩnh vực hoạt động: Nghiên cứu đất ngập nước
Phát triển cộng đồng                                                               
Điện thoại: (84) 38262932
Email:               
lybhcres@gmail.com; lybuiha@cres.edu.vn

 


[:]