Danh mục các hợp đồng dịch vụ KH&CN do VNU-CRES chủ trì từ 2003 đến nay

  Tên Hợp đồng dịch vụ Tiếng Anh Đối tác Phụ trách Năm
1 Xây dựng Kế hoạch hành động đa dạng sinh học tỉnh Bình Định đến năm 2010.     Phạm Bình Quyền 8/2003-8/2005
2 Lớp bồi dưỡng sau đại học “Tiếp cận sinh thái học trong quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng” Post graduate training course on ecological approaches to natural resources management and sustainable deveopment:water resources concentration cơ quan hợp tác kỹ thuật Bỉ Võ Thanh Sơn 2010-2011
3 Xây dựng kế hoạch đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ninh   Tỉnh Quảng Ninh; hợp đồng dịch vụ TS. Hoàng Văn Thắng 2010-2011
4 Điều tra đa dạng sinh học tại KBT Xuân Nha, Copia, Tà Xùa thuộc tỉnh Sơn La       2011
5 Điều tra đa dạng sinh học ở KBT Thượng Tiến, tỉnh Hòa Bình   BQL các Dự án Lâm nghiệp-Dự án KfW7 Nguyễn Mạnh Hà 2012
6 Phân tích, xây dựng kế hoạch quản lý, kế hoạch kinh doanh cho các khu bảo tồn   BQL Dự án Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường  hiệu quả quản lý các KBT ở VN   2012-2013
7 Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Sơn La đến 2020   Cục bảo tồn ĐDSH, Bộ TNMT TS. Hoàng Văn Thắng 2012-2013
8 Gói thầu  « phân tích, xây dựng kế hoạch quản lý, kế hoạch kinh doanh cho các khu bảo tồn »  thuộc dự án  Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các khu bảo tồn ở Việt Nam   Tổng cục MT TS. Hoàng Văn Thắng 2012-2013
59 Biên soạn chương 8 – Báo cáo của Việt Nam về Quản lý rủi ro thiên tai và hiện tượng cực đoan để thúc đẩy thích ứng với BĐKH ở Việt Nam Vietnam Special Report on Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation UNDP Võ Thanh Sơn 2012-2013
9 Hội thảo tập huấn về bảo tồn đa dạng sinh học tại các khu bảo tồn ở Miền Trung Việt Nam Training Workshop on biodiversity Conservation in protected areas in Central Vietnam WWF TS. Lê Đức Minh 2013
10 Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý nguồn gen động, thực vật rừng   Tổng cục LN; hợp đồng dịch vụ  TS. Nguyễn Mạnh Hà 2013
11 Gói thầu : tuyển công ty tư vấn xây dựng tài liệu giảng dạy thuộc dự án hợp phần khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các khu bảo tồn ở Việt Nam   Tổng cục MT, hợp đồng dịch vụ TS. Nguyễn Mạnh Hà 2013
12 Tiểu dự án HTKT chuẩn bị Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên   Bộ kế hoạch đầu tư; hợp đồng dịch vụ ThS. Đặng Anh Tuấn 2013-2014
13 Xây dựng chương trình và nội dung đào tạo quản lý các KBT ở Việt Nam   BQL Dự án Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường  hiệu quả quản lý các KBT ở VN   2013-2014
14 Dự án: Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược của Quy hoạch tổng thể phát triẻn kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030   Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam; hợp đồng dịch vụ ThS. Phạm Việt Hùng 2013-2014
15 Quan trắc, thu thập thông tin cho các chỉ thị đa dạng sinh học; báo cáo hiện trạng đa dạng sinh học tại điểm trình diễn. Thuộc dự án: Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các khu bảo tồn tại Việt Nam   Tổng cục Môi trường; hợp đồng dịch vụ TS. Hoàng Văn Thắng 2013-2014
16 Khóa học hè “Bảo vệ động vật hoang dã ở khu vực Đông Nam Á” cho sinh viên Khoa Môi trường, ĐHQG Singapore   Khoa Môi Trường, ĐHQG Singapore TS. Hoàng Văn Thắng 2014
17 Hội thảo Ethoghrapic Approaches to Cross-Boder Livelihood and Network in mainland southeast asia Ethoghrapic Approaches to Cross-Boder Livelihood and Network in mainland southeast asia ANU   2014
18   Organisation package of training of trainer (TOT) in Vietnam under the Project Removing Barriers Hindering Protected Area Management Effectiveness in Vietnam UNDP/PMU-BCA   2014
19 Hợp đồng “ Lập và trình hồ sơ Vườn quốc gia  Bái Tử long thành Vườn Di sản ASEAN   Tỉnh Quảng Ninh; hợp đồng dịch vụ Hoàng Văn Thắng 2014-2015
20 Hợp đồng tư vấn thực hiện chương trình điều tra đến các loài quý hiếm và nâng cao năng lực cán bộ về đa dạng sinh học  (thuộc dự án thủy điện Trung Sơn)   Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn; Hợp đồng dịch vụ  Hoàng Văn Thắng 2014-2017
21 Dự án trồng rừng ở Vườn Quốc gia Ba Vì  Reforestation Project in Ba Vi National Park (implemented by CRES and supported by AEON Environmental Foundation) Quỹ Môi trường AEON (Nhật Bản) Hoàng Văn Thắng 2/2014 – 2/2020
22 Thỏa thuận thực hiện chương trình học bổng Nagao   Quỹ môi trường thiên nhiên Nagao Hoàng Văn Thắng 2015-nay
23 Quy hoạch bảo tồn ĐDSH tỉnh Vĩnh Phúc   Chi cục BVMT Vĩnh Phúc Hoàng Văn Thắng 2016-2017
24 Lập hồ sơ đề cử vùng đất ngập nước nội địa hồ Trị An thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai thành khu Ramsar mới của Việt Nam.   Khu Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hoá Đồng Nai   2017-2018
25 Hội thảo tập huấn “Cải thiện quản lý buôn bán động vật hoang dã thông qua áp dụng di truyền học bảo tồn và khoa học pháp Y”   WWF, PEER Lê Đức Minh 6/2016-10/2016
26 Điều tra, bảo tồn các loài Mang (Muntiacus spp) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa     Lê Đức Minh  
27 Dịch vụ tư vấn cho Khung quản lý xã hội và môi trường (bao gồm các hướng dẫn cho các nhóm DTTS và tái định cư, thu hồi đất) thuộc tiểu dự án HTKT chuẩn bị dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên        
28 Hỗ trợ lồng ghép dịch vụ hệ sinh thái trong công tác lập quy hoạch Develop a handbook &bylaw on ecosystem service valuation integration for implementation of new law on planning in Vietnam GIZ Le Thi Van Hue 2018
29 Hội thảo “PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY CẤP ĐỐI VỚI RÙA NHIỆT ĐỚI” A METHODOLOGICAL ASSESSMENT OF TROPICAL TURTLES THREATS Turtle Sanctuary, Paris, France/Institute for Development Ecology, Conservation, and Cooperation, Italy Lê Đức Minh 2019
30 Hội thảo “Hội thảo khởi động Dự án nghiên cứu về đồng bằng châu thổ” Inception workshop of the UK Research and Innovation Global Challenges Research Fund Living Deltas Hub Newcastle University, UK Lê Thị Vân Huệ 2019