Danh mục các đề tài KH&CN, dự án trong nước do VNU-CRES chủ trì từ năm 1981 đến nay

TT Tên Cấp quản lý Chủ trì Năm
1 Chương trình quốc gia về Bảo vệ, phục hồi và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường (52-02) Chương trình quốc gia Nguyễn Đình Tứ, Võ Quý, Lê Trọng Cúc 1981-1985
2 Chương trình quốc gia về Bảo vệ môi trường (52-Đ) Chương trình quốc gia Võ Quý, Lê Thạc Cán, Lê Trọng Cúc, Phạm Bình Quyền 1986-1990
3 Chương trình quốc gia về Bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai (KC.08) Chương trình quốc gia Trương Quang Học, Nguyễn Văn Cư 2001-2005
4 Xác định các loại động thực vật quý hiếm ở Tây nguyên, đồng bằng sông Mê Kông và biện pháp bảo vệ, phục hồi (52-02-01-02) Nhà nước Võ Quý 1981-1985
5 Xác định cấu trúc và năng suất sinh học và đề xuất biện pháp bảo vệ rừng ngập mặn (52-02-01-03) Nhà nước Phan Nguyên Hồng 1981-1985
6 Xây dựng hệ sinh thái có năng xuất cao ở vùng Trung du Việt Nam (52-Đ-01) Nhà nước Lê Trọng Cúc 1986-1990
7 Điều tra hệ động vật ở đồng bằng sông Cửu Long Nhà nước Lê Diên Dực 1986-1990
8 Nghiên cứu kỹ thuật giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong nông nghiệp (KT-02-07) Nhà nước Phạm Bình Quyền 1990-1995
9 Nghiên cứu cách tiếp cận quản lý dựa trên hệ sinh thái (Vườn Quốc gia Cúc Phương làm ví dụ). ĐHQGHN Trương Quang Học và Võ Thanh Sơn 2001
10 Xây dựng chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học vùng Bắc Trung Bộ. ĐHQGHN Phạm Bình Quyền 2001
11 Nghiên cứu các vấn đề kinh tế – xã hội và môi trường tại vùng sinh thái đặc thù Quảng Bình – Quảng Trị – KC.0807. Nhà nước Trương Quang Học 10/2001-12/2003
12 Khảo sát, đánh giá và đề xuất kế hoạch quản lý, sử dụng bền vững đất ngập nước cửa sông, ven biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Đề tài cơ sở Hoàng Văn Thắng 2001
13 Vấn đề sử dụng, khai thác và quản lý với sự suy thoái tài nguyên đất ngập nước ven biển tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên ĐNN Xuân Thủy dưới áp lực kinh tế-xã hội. Đề tài cơ sở Đặng Anh Tuấn 2002
14 Nghiên cứu phát triển kinh tế hộ ở vùng đệm Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Mát, xã Phúc Sơn, Anh Sơn, Nghệ An. Đề tài cơ sở Lê Trọng Hải 2002
15 Xây dựng mô hình giáo dục môi trường cho học sinh trong trường trung học cơ sở vùng ven biển có rừng ngập mặn. Đề tài cơ sở Trần Minh Phượng 2002
16 Nghiên cứu cách tiếp cận quản lý dựa trên hệ sinh thái (lấy Khu Bảo tồn Thiên nhiên Na Hang làm ví dụ). ĐHQGHN Trương Quang Học và Võ Thanh Sơn 2002-2003
17 Xây dựng chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học Quảng Bình, Quảng Trị. ĐHQGHN Phạm Bình Quyền 2002
18 Nghiên cứu một số phương thức tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao ý thức bảo vệ rừng ngập mặn cho cộng đồng dân cư ven biển. ĐHQGHN Phan Nguyên Hồng 2002
19 Các phương thức giáo dục bảo vệ tài nguyên và môi trường ven biển cho học sinh hai trường THCS thuộc hai xã Giao Lạc và Giao An, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Đề tài cơ sở Trần Minh Phượng 2003
20 Khảo nghiệm áp dụng mô hình cho quản lý bảo tồn đa dạng sinh học đất ngập nước Hà Nội. Đề tài cơ sở Phạm Việt Hùng 2003
21 Khảo sát, cập nhật, đánh giá chức năng, giá trị của một số vùng đất ngập nước Hà Nội. Đề tài cơ sở Trương Thị Thanh Huyền 2003
22 Thực trạng khai thác, sử dụng và quản lý tài nguyên thiên nhiên của cộng đồng người Mãn Thanh, thôn Cao Vều, xã Phúc Sơn thuộc vùng đệm Vườn Quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An. Đề tài cơ sở Lê Trọng Hải 2003
23 Thử nghiệm một số hình thức tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức bảo tồn đa dạng sinh học cho cộng đồng người dân tộc Vân Kiều tại xã Tà Long, huyện ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị. Đề tài cơ sở Trần Minh Phượng 2004
24 Bước đầu nghiên cứu đánh giá tác động của việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế đến tài nguyên sinh học tại xã Nam Điền huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Đề tài cơ sở Nguyễn Hữu Thọ 2004
25 Nghiên cứu yếu tố giới trong sử dụng và quản lý tài nguyên rừng ở xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Đề tài cơ sở Trần Chí Trung 2004
26 Bước đầu nghiên cứu ý nghĩa của kiến thức bản địa trong sử dụng và quản lý lâm sản ngoài gỗ của người Vân Kiều tại thôn Tà Ló, xã Húc Nghì ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên ĐaKrông, Quảng Trị. Đề tài cơ sở Hàn Tuyết Mai 2004
27 Nghiên cứu kiến thức bản địa quản lý cây thuốc của cộng đồng người Dao nhìn từ góc độ giới tại thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì thuộc vùng đệm thuộc Vườn Quốc gia Ba Vì. Đề tài cơ sở Vũ Diệu Hương 2004
28 Bước đầu đánh giá hiện trạng khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên phục vụ cho việc lập đinh hướng phát triển bền vững huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đến năm 2010. Đề tài cơ sở Phạm Việt Hùng 2004
29 Đánh giá hiện trạng quản lý, sử dụng tài nguyên sinh học vùng cửa sông ven biển huyện Nghĩa Hưng, Nam Định và đề xuất giải pháp phát triển bền vững dựa vào cộng đồng. Bộ Phạm Bình Quyền 1/12/2004
30 Xây dựng mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học, quản lý các hệ sinh thái nhạy cảm dựa vào cộng đồng tại khu vực Đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định Bộ Lê Diên Dực 2004
31 Quản lý tổng hợp tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng phục vụ phát triển bền vững vùng sâu, vùng biên giới huyện ĐaKrông và Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. ĐHQGHN Phạm Bình Quyền 2004-2005
32 Bước đầu nghiên cứu giá trị văn hoá và lịch sử của một số vùng đất ngập nước khu vực Bắc Bộ. Đề tài cơ sở Trương Thanh Huyền 2005
33 Nghiên cứu ảnh hưởng của việc nuôi trồng hải sản vùng ven biển cửa Ba Lạt đến bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững. Đề tài cơ sở Nguyễn Hữu Thọ 2005
34 Bước đầu nghiên cứu ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong quản lý tài nguyên thiên nhiên tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị. Đề tài cơ sở Lê Duy Hưng 2005
35 Điều tra bò tót (Bos gaurus Smith, 1827) ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô, tỉnh Đăk Lăk. Đề tài cơ sở Nguyễn Mạnh Hà 2005
36 Vai trò giới trong quản lý ô nhiễm công nghiệp dựa vào cộng đồng tại các làng nghề sản xuất giấy thuộc xã Phong Khê. Đề tài cơ sở Trần Thu Phương 2005
37 Nghiên cứu đặc điểm sinh thái và biện pháp gây trồng một số loài cây ngập mặn có giá trị kinh tế và bảo vệ bờ biển (ở 2 miền nước ta) trồng tại Vườn Thực vật – Trạm Nghiên cứu Hệ Sinh thái Rừng ngập mặn (MERS). Đề tài cơ sở Lê Xuân Tuấn 2005
38 Nghiên cứu phân vùng cảnh quan sinh thái Khu Bảo tồn Thiên nhiên ĐaKrông, Quảng Trị và đề xuất các biện pháp bảo tồn. Đề tài cơ sở Phạm Việt Hùng 2005
39 Nghiên cứu đánh giá hiệu quả kinh tế – xã hội và bảo tồn tài nguyên rừng của hoạt động phát triển lâm sản ngoài gỗ trong các vườn rừng và vườn nhà tại hai xã vùng đệm KBTTN Kẻ Gỗ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Đề tài cơ sở Hàn Tuyết Mai 2006
40 Đánh giá hiện trạng và vai trò của rừng ngập mặn với cuộc sống người dân xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa. Đề tài cơ sở Phan Hồng Anh 2006
41 Ứng dụng công nghệ viễn tham và GIS vào nghiên cứu và quản lý sử dụng đất tại xã Châu Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Đề tài cơ sở Đào Minh Trường 2006
42 Nghiên cứu đề xuất quy hoạch hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn của huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Đề tài cơ sở Phạm Việt Hùng 2006
43 Lâm nghiệp cộng đồng và xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam: trường hợp nghiên cứu tại xã Tử Nê, Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình. Đề tài cơ sở Lê Quang Trung 2006
44 Những vấn đề cấp thiết trong công tác quản lý, bảo tồn và quy hoạch vùng rừng ngập mặn huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Đề tài cơ sở Vũ Thục Hiền 2006
45 Chiến lược sinh kế của người dân địa phương trong điều kiện chuyển đổi nơi sống: nghiên cứu điển hình tại xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, vùng đệm VQG Ba Bể. Đề tài cơ sở Vũ Diệu Hương 2006
46 Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý tổng hợp tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng phục vụ phát triển bền vững ở một số xã vùng cửa sông Tiên Yên, Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh. ĐHQGHN Hoàng Văn Thắng 2006-2007
47 Triển khai thử nghiệm mô hình phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn Khu Bảo tồn Thiên nhiên Tiền Hải, Thái Bình. ĐHQGHN Lê Diên Dực 2006-2007
48 Đánh giá sự phân bổ lợi ích của việc khai thác tài nguyên ven biển đối với người dân địa phương tại xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Đề tài cơ sở Phạm Việt Hùng 2007
49 Vai trò giới trong khai thác và quản lý tài nguyên ven biển tại xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Đề tài cơ sở Trần Thu Phương 2007
50 Phương thức quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng trong bối cảnh toàn cầu hoá. Trường hợp nghiên cứu điển hình tại cộng đồng người Nùng, thôn Khuôn Nghiêu, xã Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Đề tài cơ sở Phạm Tường Vi 2007
51 Ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên sự biến động của phytoplankton trong môi trường nước ở vùng rừng ngập mặn huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định. Đề tài cơ sở Vũ Thục Hiền 2007
52 Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp xử lý môi trường đầm nuôi thủy sản ven biển bằng biện pháp sinh học. Đề tài cơ sở Lê Hương Giang 2007
53 Đánh giá hiện trạng canh tác nương rẫy tại vùng đệm Khu Bảo tồn Thiên nhiên ĐăKrông, tỉnh Quảng Trị. Đề tài cơ sở Trần Chí Trung 2007
54 Bước đầu nghiên cứu phương thức khai thác và sử dụng tài nguyên của cộng đồng dân tộc tại một xã thuộc vùng đệm Khu Bảo tồn Thiên nhiên ĐăKrông, tỉnh Quảng Trị. Đề tài cơ sở Lê Thị Vân Huệ 2007
55 Đánh giá cơ hội và thách thức của mô hình phát triển mây ở xã Mò ó, vùng đệm Khu Bảo tồn Thiên nhiên ĐăKrông, tỉnh Quảng Trị. Đề tài cơ sở Hàn Tuyết Mai 2007
56 Phân tích và đánh giá việc giao đất rừng và rừng tự nhiên cho cộng đồng và các hộ tại xã Mò ó, huyện ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị. Đề tài cơ sở Võ Thanh Giang 2007
57 Tình hình khai thác và sử dụng gỗ củi tại một xã thuộc vùng đệm Khu Bảo tồn Thiên nhiên ĐăKrông, tỉnh Quảng Trị. Đề tài cơ sở Trương Thị Thanh Huyền 2007
58 Nghiên cứu xây dựng mô hình canh tác bền vững tại vùng đệm Khu Bảo tồn Thiên nhiên ĐăKrông, tỉnh Quảng Trị Nhiệm vụ môi trường ĐHQGHN Lê Thị Vân Huệ 2007-2009
59 Bảo tồn thú linh trưởng (Mammalia: Primates) ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị Đề tài cơ sở Nguyễn Mạnh Hà 2008
60 Nghiên cứu phát triển LSNG phục vụ xóa đói giảm nghèo và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên tại xã Tà Long, huyện ĐaKrông, Quảng Trị Đề tài cơ sở Võ Thanh Giang 2008
61 Bước đầu nghiên cứu về việc khai thác và sử dụng các sản phẩm ở nương bỏ hoá của người Vân Kiều, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị Đề tài cơ sở Lê Quang Trung 2008
62 Đánh giá hiện trạng sử dụng đất ven biển của xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh Đề tài cơ sở Phạm Việt Hùng 2008
63 Tìm hiểu nhận thức của người dân và chính quyền địa phương về bảo vệ môi trường tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Đề tài cơ sở Trần Chí Trung 2008
64 Đánh giá hiện trạng tài nguyên rừng và đất rừng xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị Đề tài cơ sở Lê Duy Hưng 2008
65 Phân tích, đánh giá chính sách giao đất rừng và rừng tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị Đề tài cơ sở Võ Thanh Sơn 2008
66 Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ che sáng đến sinh trưởng của cây bần không cánh (Soneratia apetala) ở giai đoạn gieo ươm Đề tài cơ sở Nguyễn Kim Cúc 2008
67 Đánh giá tác động kinh tế – xã hội của việc phục hồi RNM do dự án Chữ thập đỏ Đan Mạch tài trợ tại Giao Lạc, Nam Định Đề tài cơ sở Vũ Thục Hiền 2008
68 Triển khai áp dụng và hoàn thiện mô hình quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng phục vụ phát triển bền vững vùng cửa sông ven biển xã Đông Hải, huyện Tiên Yên và xã Đại Bình, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh Nhiệm vụ môi trường ĐHQGHN Hoàng Văn Thắng 2008-2010
69 Điều tra khảo sát các hệ sinh thái đặc thù đang bị suy thoái của Việt Nam và đề xuất giải pháp phục hồi, áp dụng thử nghiệm tại 1 vùng quan trọng. Đề tài cấp bộ Hoàng Văn Thắng 2008-2010
70 Quy hoạch chi tiết khu bảo tồn thủy sản cấp quốc gia khu vực cửa sông Hồng đến năm 2020 Đề tài cấp bộ Hoàng Văn Thắng 2009-2010
71 Vai trò của nam và nữ trong quản lí nước tại địa phương: trường hợp nghiên cứu tại thôn Đào Xá, xã Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Đề tài cơ sở Phạm Tường Vi 2009-2010
72 Điều tra, đánh giá hiện trạng và bảo tồn hai loài bò tót (Bos gaurus) và Sao la (Pseudoryx nghetinhensis) ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị Đề tài cơ sở Nguyễn Mạnh Hà 2009-2010
73 Nghiên cứu về quá trình ra quyết định liên quan đến phát triển nuôi cá lồng và bảo tồn di sản thiên nhiên ở vịnh Hạ Long Đề tài cơ sở Trần Chí Trung 2009-2010
74 Vai trò của phụ nữ trong sử dụng và quản lý đất ngập nước Hà Nội: Trường hợp của phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai Đề tài cơ sở Trần Thu Phương 2009-2010
75 Mối liên hệ giữa các khía cạnh văn hóa với việc quản lý bảo tồn và sử dụng khôn khéo đất ngập nước Hà Nội Đề tài cơ sở Trương Thị Thanh Huyền 2009-2010
76 Nghiên cứu đánh giá các giải pháp về thể chế, chính sách đối với việc sử dụng và quản lý bền vững đất ngập nước Hà Nội Đề tài cơ sở Đặng Anh Tuấn 2009-2010
77 Quản lý đất ngập nước Hà Nội theo hướng phát triển bền vững Đề tài cơ sở Vũ Minh Hoa 2009-2010
78 Điều tra đa dạng sinh học và tình trạng  bảo tồn của khu hệ dơi tại Vườn Quốc gia Pù Mát ĐHQGHN/TT NC Hỗ trợ châu Á Lê Đức Minh 4/2009-2/2010
79 Đất ngập nước trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội ĐHQGHN Hoàng Văn Thắng 5/2010-5/2011
80 Nghiên cứu vai trò, vị trí của lâm sản ngoài gỗ trong quy hoạch, kế hoạch và thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình: trường hợp nghiên cứu tại xã Kim Hóa Đề tài cơ sở Võ Thanh Giang 2010-2011
81 Tìm hiểu khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng đồng bằng sông Hồng. Trường hợp nghiên cứu tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội Đề tài cơ sở Phạm Việt Hùng 2010- 2011
82 Nghiên cứu và so sánh khả năng hấp thụ năng lượng sóng của rừng ngập mặn trồng tại Nam Định và Thái Bình Đề tài cơ sở Nguyễn Thị Kim Cúc 2010-2011
83 Khảo sát hiện trạng quản lý và sử dụng than bùn, đất than bùn nhằm đề xuất hướng giải pháp sử dụng khôn khéo: trường hợp ở xã Quảng Phương huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình Đề tài cơ sở Hàn Tuyết Mai 2010-2011
84 Tìm hiểu vai trò của cộng đồng trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình – Trường hợp nghiên cứu tại xã Quốc Tuấn và Trà Giang Đề tài cơ sở Lê Thị Vân  Huệ 2011-2012
85 Tìm hiểu các yếu tố kinh tế-xã hội tác động đến khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của hộ gia đình tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội Đề tài cơ sở Nghiêm Phương Tuyến 2011-2012
86 Đánh giá công tác tổ chức quản lý trong các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu ở huyện Kiến Xương, Thái Bình Đề tài cơ sở Vũ Thị Diệu Hương 2011-2012
87 Sử dụng phương pháp sinh học phân tử để nghiên cứu các loài đặc hữu trong nhóm  mang tại Việt Nam Đề tài cơ sở Lê Đức Minh 2011-2012
88 Nghiên cứu quá trình phát triển mạng lưới thị trường hàng nông sản tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình Đề tài cơ sở Đào Minh Trường 2011-2012
89 Nghiên cứu công nghệ xử lý thân thiện với môi trường trên cơ sở hệ thống bãi lọc cây trồng (constructed wetland) và khảo sát khả năng ứng dụng vào xử lý nước thải ngành chế biến thủy sản tại Việt Nam Nghị định thư TBN-VN Lê Anh Tuấn 2011-2013
90 Nghiên cứu hiện trạng kinh tế hộ và đề xuất giải pháp sinh kế bền vững tại xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình Đề tài cơ sở Lê Trọng Toán 2012-2013
91 Đáng giá giá trị sử dụng trực tiếp các vùng đất ngập nước, trường hợp nghiên cứu tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy Đề tài cơ sở ThS Đặng Anh Tuấn 2012-2013
92 Điều tra hiện trạng quần thể và phân bố của các loài Mang (Muntiacus) ở Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh hóa. Đề tài cơ sở Nguyễn Mạnh Hà 2013-2014
93 Nghiên cứu đề xuất mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại xã Cẩm Thanh, Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam Đề tài cơ sở Lê Hương Giang 2013-2014
94 Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước cửa sông Ba Chẽ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Đề tài cơ sở Phạm Việt Hùng 2013-2014
95 Vai trò giới trong sử dụng bền vững hệ sinh thái dừa nước xã Cẩm Thanh, Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam Đề tài cơ sở Trần Thu Phương  2013-2014
96 Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ phù hợp nhằm kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm MT phục vụ xây dựng nông thôn mới đồng bằng sông Hồng (đề tài nông thôn mới) Bộ KHCN, VP chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 011-2015, Cấp nhà nước Hoàng Văn Thắng 2015-2016
97 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên” Đề tài cơ sở Đào Minh Trường 2015-2016
98 Đánh giá giá trị kinh tế của các dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước ven biển khu vực Vườn quốc gia Bái Tử Long, tỉnh Quảng Ninh Đề tài cơ sở Đặng Anh Tuấn 2015-2016
99 Vai trò của các bên liên quan trong bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Bái Tử Long, Quảng Ninh Đề tài cơ sở Hà Thị Thu Huế 2015-2016
100 Nghiên cứu, đề xuất sử dụng các giá trị văn hóa đất ngập nước nhằm bảo tồn và sử dụng khôn khéo Khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long, Ninh Bình Đề tài cơ sở Bùi Thị  Hà Ly 2015-2016
101 Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học Hồ Tây, Thành phố Hà Nội /QG.15.20 Cấp ĐHQG Hoàng Văn Thắng 2/2015-2/2017
102 Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí và quy trình giám sát, đánh giá hiệu quản lý các khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam  Nhà nước Võ Thanh Sơn 2016-2017
103 Nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái: Nghiên cứu điển hình tại rừng ngập mặn Kim Sơn, Ninh Bình Mã số QMT.17.01 Đề tài cơ sở Bùi Thị Hà Ly 2017
104 Nghiên cứu thực trạng buôn bán động vật hoang dã tại vùng đệm Vườn Quốc gia Pù Mát: Nghiên cứu điển hình tại thôn Cao Vều, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Mã số QMT.17.02 Đề tài cơ sở Lê Trọng Toán 2017-2018
105 Nghiên cứu và đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu khoa học và đào tạo tại Viện Tài nguyên và Môi trường. Mã số QMT.17.03 Đề tài cơ sở Hoàng Hải Dương 2017-2018
106 Đề xuất các giải pháp công nghệ trong việc thu gom và xử lý chất thải rắn ở khu vực nông thôn huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Mã số QMT.17.04 Đề tài cơ sở Triệu Thị Thu Thủy 2017
107 Nghiên cứu đề xuất giải pháp gắn kết nghiên cứu khoa học và đào tạo tiến sĩ tại Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội. Mã số: QMT-18.01 Đề tài cơ sở Đặng Anh Tuấn/Hà Thị Thu Huế 2018-2019
108 Nghiên cứu đề xuất giải pháp đổi mới đào tạo tiến sĩ tại Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội. Mã số: QMT-18.02 Đề tài cơ sở Ngô Ngọc Dung 2018-2019
109 Khai thác lợi ích từ hệ thống rừng ngập mặn bền vững Đề tài Nafosted Lê Thị Vân Huệ 2018-2020