Hội thảo thường niên Dự án Living Deltas (HUB) lần thứ nhất

Từ ngày 01-5/3/2020, Hội thảo thường niên Dự án nghiên cứu về đồng bằng (GCRF Living Deltas) lần thứ nhất được tổ chức tại Kolkata, Ấn Độ. Tham dự Hội thảo có trên 50 nhà khoa học của trên 30 Tổ chức thành viên thực hiện các Hợp phần của Dự án. Ông Nick Low, Phó Cao Ủy Vương Quốc Anh tại Kolkata, Ấn Độ (Tổng Lãnh sự quán) và ông Shri Prabhat Kumar Mishra, Chủ nhiệm Sở Môi trường của Bang Tây Bengal, Ấn Độ đã tới tham gia và phát biểu với Hội thảo.

Ông Nick Low (trái) và ông Shri Prabhat (phải) phát biểu tại Hội thảo

Nguồn ảnh: Iain Garrett – GCRF Living Deltas Hub

Mục đích của Hội thảo để 6 Hợp phần của Dự án trình bày những kết quả nghiên cứu sau một năm triển khai thực hiện. Đồng thời, các Hợp phần đã tiến hành thảo luận chung để lấy ý kiến tư vấn về các vấn đề liên quan đến học thuật, như Hợp phần 2 đã tham vấn về Bộ bảng hỏi phỏng vấn hộ gia đình trong nghiên cứu về “Rủi ro” (tự nhiên, xã hội,…); Hợp phần 4 tham vấn về các “Điểm tới hạn của hệ thống Sinh thái xã hội”; Hợp phần 5 tham vấn về các vấn đề liên quan tới các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs).

Các nhà khoa học tham dự Hội thảo thường niên lần thứ nhất của Dự án HUB

Nguồn ảnh: Bùi Hà Ly – GCRF Living Deltas Hub

Trong Hội thảo, các tiểu ban được bố trí khá linh hoạt dựa theo từng chủ đề cụ thể, kết thúc các phiên thảo luận, các hợp phần sẽ xây dựng kế hoạch hoạt động từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021. Các kế hoạch hoạt động này không chỉ nhằm thực hiện hoạt động của Hợp phần của mình mà còn hỗ trợ và kết nối với các hợp phần khác nhằm đảm bảo sự vận động hài hòa, tiết kiệm chi phí và mang lại hiệu quả lớn nhất cho Dự án. 

Hợp phần 4 trình bày kết quả (trái) và tham vấn về Bộ Bảng hỏi (phải)

Nguồn ảnh: Bùi Hà Ly – GCRF Living Deltas Hub

Sau 5 ngày diễn ra các hoạt động theo kế hoạch, Hội thảo thường niên lần nhất năm 2020 của Dự án đã kết thúc thành công. Dự kiến Hội thảo thường niên năm 2021 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học An Giang ở vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.