Viện Tài nguyên và Môi trường tuyển sinh tiến sĩ, chuyên ngành Môi trường và phát triển bền vững, đợt 1 năm 2020

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) trân trọng thông báo tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ, chuyên ngành Môi trường và phát triển bền vững, đợt 2 năm 2019 như sau:

Xem chi tiết thông báo tuyển sinh tại đây.