Liên hệ

VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO

Địa chỉ: 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm Hà Nội

Điện thoại: 024 38262932/ 38253506

Email: cres@cres.edu.vn/ daotao@gmail.com