Danh mục các luận văn cao học được đào tạo tại CRES từ năm 2004 đến nay

TT

Tên luận văn

Họ tên học viên

Người hướng dẫn

Năm TN

1.       

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học tại khu bảo tồn thiên nhiên  Pù luông, tỉnh Thanh Hoá

Hoàng Văn Chuyên

 

GS.TSKH. Trương Quang Học

2007

2.       

Nghiên cứu sử dụng hợp lý đất đồi núi cho phát triển cây hồng không hạt và cây hồi của huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

Nguyễn Thành

TS. Nguyễn Văn Toan

2007

3.       

Nghiên cứu tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội phục vụ định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Lê Duy Hưng

GS.TS. Nguyễn Cao Huần

2007

4.       

Điều tra, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học và đề xuất một số biện pháp quản lý, bảo tồn hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Nông Thế Diễn

1. GS.TS. Mai Đình Yên

2. TS. Hoàng Văn Thắng

2007

5.       

Quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 tại một số doanh nghiệp sản xuất giày ở Việt nam: Thực trạng và khả năng áp dụng

Vũ Thị Thu Hằng

PGS.TS. Vũ Quyết Thắng

2008

6.       

Quy hoạch Môi trường làng nghề Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Đinh Thị Quỳnh Lâm

PGS.TS. Trần Yêm

2008

7.       

Nghiên cứu sử dụng đất hợp lý theo hướng phát triển bền vững khu Tái định cư Mường Trai, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La thuộc dự án thủy điện Sơn La

Nguyễn Khoa Hiếu

PGS.TS. Nguyễn Cảnh Khâm

2008

8.       

Nghiên cứu mô hình quản lý rác thải sinh hoạt thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Vũ Quốc Chính

TS. Vũ Thị Thanh Hương

2008

9.       

Nghiên cứu giải pháp huy động cộng đồng trong quản lý rác thải cho xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức – Hà Tây

Lê Hạnh Chi

TS. Vũ Thị Thanh Hương

2008

10.  

Cơ  sở khoa học phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường cho vùng hải đảo: nghiên cứu điểm tại huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

Vương Tấn Công

1. TSKH. Phạm Hoàng Hải

2. TS. Võ Thanh Sơn

2008

11.  

Đánh giá chi phí – Hiệu quả của giải pháp tận dụng bụi bông và vỏ ngao để chế tạo vật liệu xử lý môi trường

Hồ Thị Hòa

TS. Nguyễn Thị Hà

2008

12.  

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tổng hợp xử lý ô nhiễm nhằm bảo vệ môi trường và phát triển sản xuất theo hướng bền vững cho làng nghề chế biến tinh bột sắn Cát Quế – Hoài Đức – Hà Tây

Vũ Tuấn Hiệp

1. TS. Nguyễn Bình Thìn

2. PGS.TS. Nguyễn Quang Trung

2008

13.  

Nghiên cứu, đề xuất mô hình quản lý tổng hợp lưu vực Sông Đà

Giang Thanh Bình

1. TS. Nguyễn Bình Thìn

2. PGS.TS. Nguyễn Quang Trung

2008

14.  

Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp quản lý bền vững nguồn tài nguyên lâm sản ngoài gỗ dựa vào cộng đồng ở khu bảo tồn thiên nhiên Kỳ Thượng, huyện Hoành Bồ – Quảng Ninh

Nguyễn Thùy Vinh

PGS.TS. Phạm Bình Quyền

2008

15.  

Ứng dụng mô hình toán để quy hoạch sử dụng tổng hợp nguồn nước lưu vực sông Hương theo hướng phát triển bền vững.

Phạm Đình Kiên

1. TS. Đinh Vũ Thanh

2. PGS.TS. Nguyễn Quang Trung

2008

16.  

Đánh giá sơ bộ chất lượng nước một số sông tỉnh Bắc Ninh, dự báo diễn biến chất lượng nước, đề xuất các biện pháp quản lí tài nguyên nước mặt một cách bền vững

Bùi Thị Ban Mai

TS. Hoàng Văn Thắng

2008

17.  

Nghiên cứu quản lí môi trường cho phát triển bền vững tại thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Phạm Thanh Bình

TS. Trần Chí Trung

2008

18.  

Sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên ven biển vùng đệm Vườn Quốc gia Xuân Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Phạm Văn Viễn

PGS.TS. Lê Diên Dực

2008

19.  

Đánh giá vai trò của cộng đồng trong công tác quản lý và bảo tồn tại Vườn Quốc gia Cúc Phương

 Lưu Hoàng Yến

GS. TS. Lê Trọng Cúc

2009

20.  

Nghiên cứu, lựa chọn công nghệ xử lý và tái sử dụng nước thải của làng nghề chế biến tinh bột sắn xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây.

Đoàn Việt Tiến

TS. Lê Thị Kim Cúc

2009

21.  

Nghiên cứu áp dụng chứng chỉ rừng trong quản lý rừng bền vững ở Việt Nam

 Lê Thị Lộc

GS.TS. Nguyễn Ngọc Lung,

 

2009

22.  

Đánh giá vai trò của mô hình ao tôm sinh thái theo hướng phát triển bền vững tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Phạm Huy Duy

PGS. TS. Lê Diên Dực

2009

23.  

Nghiên cứu quá trình tự làm sạch môi trường bằng động lực triều vùng ven bờ Hải Phòng và Quảng Ninh nhằm phục vụ phát triển nghề nuôi cá lồng bè.

Nguyễn Tuấn Kỳ

TS. Trương Văn Bốn

2009

24.  

Điều tra, khảo sát, nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ cho việc xây dựng Chiến lược giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn ở Việt Nam

Nguyễn Hoàng Đức

PGS. TS. Trương Mạnh Tiến

2009

25.  

Nghiên cứu, đánh giá hệ thống chỉ tiêu phát triển bền vững và đề xuất khả năng áp dụng trong quá trình thực hiện Chương trình Nghị sự 21 ở Việt Nam.

Nguyễn Văn Hưng

1.TS. Vũ Tuấn Anh,

2.TS. Võ Thanh Sơn

2009

26.  

Đánh giá chất lượng nước hồ Tây thông qua mô hình EFDC và đề xuất một số giải pháp quản lý bền vững tài nguyên nước.

Lê Quang Đạo

PGS.TS. Nguyễn Văn Hoàng

2009

27.  

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp thực hiện cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại tỉnh Tuyên Quang.

Nguyễn Thị Thúy Ái

PGS. TS. Trần Đức Hạ

2009

28.  

Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên nước lưu vực sông Đáy – sông Nhuệ nhằm phát triển bền vững.

Nguyễn Văn Diễn

TS. Hoàng Văn Thắng

2009

29.  

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái cộng đồng trên quan điểm tài nguyên môi trường vùng đệm khu bảo tồn thiên nhiên Tiền Hải – huyện Tiền Hải – Thái Bình.

Nguyễn Xuân Hòa

PGS. TS. Phạm Trung Lương

2010

30.  

Đánh giá vai trò của cộng đồng trong công tác bảo tồn loài vượn Cao Vít ở khu Bảo tồn Loài và Sinh cảnh tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Bế Thị Ngọc Anh

GS. TS. Lê Trọng Cúc

2010

31.  

Bảo tồn đa dạng sinh học dựa vào cộng đồng tại Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Trương Đức Cường

PGS. TS. Lê Diên Dực

2010

32.  

Tìm hiểu phương pháp đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu tới lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường

Nguyễn Bá Tuấn

PGS. TS. Hà Lương Thuần

2010

33.  

Nghiên cứu bảo tồn tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng tại huyện Tiên Yên và Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Khắc Sơn

TS. Hoàng Văn Thắng

2010

34.  

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu tại một số điểm ở Nghệ An và đề xuất phương án xử lý

Nguyễn Mạnh Hưng

TS. Lê Kế Sơn

2011

35.  

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở tỉnh Vĩnh Phúc

Ngô Gia Bảo

PGS.TS. Phạm Bình Quyền

2011

36.  

Du lịch sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học ở Vườn Quốc gia Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Phạm Văn Bảo

TS. Hoàng Văn Thắng

2011

37.  

Bước đầu nghiên cứu đánh giá lại quá trình ra quyết định về đánh đổi giữa bảo tồn và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông ở Việt Nam: trường hợp nghiên cứu Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua Vườn Quốc gia Cúc Phương

Nguyễn Thanh Chính

1.TS. Hoàng Văn Thắng

2.TS. Ngô Kim Định

2011

38.  

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp quản lý rừng cộng đồng tại Ngân Sơn-Bắc Kạn

Hoàng Nguyễn Giáp

GS.TS. Hà Chu Chử

2011

39.  

Nghiên cứu tri thức bản địa trong khai thác nguồn lợi thủy sản trên sông Năng, tại xã Đà Vị, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Hiếu

GS.TS. Lê Trọng Cúc

2011

40.  

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng chất thải rắn và đề xuất giải pháp kiểm soát tại quận Long Biên – Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Trang

PGS.TS. Trần Yêm

2011

41.  

Nghiên cứu du lịch sinh thái kết hợp với du lịch mạo hiểm tại khu mỏ Kẽm – Chì Chợ Điền, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Trương Việt Trường

GS.TS. Lê Trọng Cúc

2011

42.  

Nghiên cứu vai trò của du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng trong quản lý theo mô hình phát triển bền vững tại khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm

Lê Trần Anh Vân

GS.TS. Lê Trọng Cúc

2011

43.  

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm bước đầu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển kinh tế – xã hội thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Mai Kim Liên

TS. Trần Hồng Thái

2011

44.  

Đánh giá tính đa dạng sinh học và đề xuất giải pháp bảo tồn khu vực Rừng Nà – Mộ Đức – Quảng Ngãi

Cao Văn Cảnh

PGS.TS. Phạm Bình Quyền

2012

45.  

Nghiên cứu tính dễ bị tổn thương và năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Trần Hữu Hào

TS. Võ Thanh Sơn

 

2012

46.  

Bảo tồn vùng đệm Vườn Quốc gia Pù Mạt trên cơ sở bảo tồn gắn với phát triển

Võ Văn Phong

TS. Hoàng Văn Thắng

2012

47.  

Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001 cho các doanh nghiệp sản xuất bia và áp dụng tại công ty cổ phần bia Sài Gòn-Hà Nội

Lê Thị Hồng Thắm

PGS.TS. Vũ Quyết Thắng

2012

48.  

Chi trả dịch vụ môi trường – cơ hội và thách thức của Việt Nam

Hoàng Thị Thu Thương

TS. Lê Thị Vân Huệ

2012

49.  

Đánh giá tiềm năng và đề xuất phát triển du lịch sinh thái phục vụ công tác bảo tồn tại Vườn quốc gia Bái Tử Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Thanh Tuấn

TS. Hoàng Văn Thắng

 

2012

50.  

Nghiên cứu mối quan hệ giữa sinh kế của người dân địa phương và hoạt động bảo tồn ở Khu bảo tồn Thiên nhiên Vân Long, tỉnh Ninh Bình

Quyền Thị Quỳnh Anh

TS. Nguyễn Mạnh Hà

 

2013

51.  

Phát triển du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Tam Đảo trong bảo tồn đa dạng sinh học

Trần Văn Chi

TS. Hoàng Văn Thắng

2013

52.  

Bước đầu nghiên cứu tác động của nước biển dâng đến đất canh tác lúa huyện Gò Công Đông – tỉnh Tiền Giang

Hà Văn Định

TS. Hoàng Văn Thắng

2013

53.  

Đánh giá tác động và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng tại xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Nguyễn Thị Hương Giang

GS.TSKH. Trương Quang Học

2013

54.  

Triển vọng phát triển năng lượng sinh học của tỉnh Vĩnh Phúc trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu

Nguyễn Thị Thu Hiền

GS.TS. Mai Đình Yên

2013

55.  

Đánh giá hiện trạng và đề xuất mô hình bảo tồn rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng tại xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Thiên Hương

TS. Hoàng Văn Thắng

2013

56.  

Nghiên cứu tính bền vững của mô hình sản xuất chè an toàn tại xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên

Nguyễn Thu Hường

GS.TS. Lê Trọng Cúc

2013

57.  

Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quan trắc môi trường nước sông Hồng đoạn chảy qua địa phận Hà Nội

Nguyễn Thị Phương Liên

PGS.TS. Phạm Bình Quyền

2013

58.  

Ứng dụng mô hình MIKE 11 xác định dòng chảy tối thiểu trên dòng chính sông Vu Gia – Thu Bồn và đề xuất giải pháp duy trì

Phạm Văn Nghiệp

PGS.TS. Lê Diên Dực

2013

59.  

Nghiên cứu các chức năng hệ sinh thái đất ngập nước Hồ Tây và những ảnh hưởng của phát triển đô thị tới các chức năng đó

Bùi Nguyên Phổ

TS. Hoàng Văn Thắng

2013

60.  

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các định hướng quản lý chất thải rắn tại thành phố Đà Nẵng

Nguyễn Minh Phương

PGS.TS. Trần Yêm

2013

61.  

Nghiên cứu mô hình bảo tồn có sự tham gia của cộng đồng tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh voọc mũi hếch, tỉnh Hà Giang

Nguyễn Thế Phương

TS. Nguyễn Mạnh Hà

2013

62.  

Mô hình hóa ảnh hưởng của độ mặn – do biến đổi khí hậu – đến hệ sinh thái rừng ngập mặn vườn quốc gia Xuân Thủy – huyện Giao Thủy – tỉnh Nam Định

Trần Xuân Sinh

TS. Nguyễn Thị Kim Cúc

2013

63.  

Nghiên cứu vai trò của cộng đồng trong việc bảo tồn nguồn gen cây thuốc tại Vườn Quốc gia Ba Vì – huyện Ba Vì – thành phố Hà Nội

Lê Thị Hà Thu

PGS.TS. Phạm Bình Quyền

2013

64.  

Đánh giá tình hình quản lý chất thải nguy hại ở Việt Nam và đề xuất giải pháp phù hợp để hoàn thiện về thể chế chính sách quản lý chất thải nguy hại ở Việt Nam

Lê Thị Bích Thủy

PGS.TS. Trần Yêm

2013

65.  

Nghiên cứu đề xuất tiêu chí sinh thái học bảo tồn trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam: trường hợp nghiên cứu tại xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Lê Anh Tin

GS.TS. Mai Đình Yên

2013

66.  

Bước đầu nghiên cứu về hiện trạng buôn bán động vật hoang dã tại khu vực nội thành Hà Nội

Nguyễn Thị Mai Trang

TS. Nguyễn Mạnh Hà

 

2013

67.  

Xây dựng mô hình phù hợp để xử lý ô nhiễm nước mặt bằng thủy sinh thực vật tại Đầm Và (Đoạn chảy qua khu vực KCN Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội

Hoàng Quốc Trọng

PGS.TS. Phạm Hoàng Hải

2013

68.  

Nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn trong cơ sở sản xuất giấy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nguyễn Văn Yên

PGS.TS. Trần Yêm

2013

69.  

Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề và việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường làng nghề tại một số tỉnh vùng Bắc Bộ

Trần Duy Khánh

TS. Trần Quốc Trọng

 

2013

70.  

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý nước thải Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển, Quảng Ninh

Nguyễn Hoàng Anh

PGS.TS. Trần Thị Hồng

2014

71.  

Nghiên cứu tính đa dạng nguồn tài nguyên cây làm thuốc làm cơ sở cho việc bảo tồn và phát triển bền vững tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đồng Sơn – Kỳ Thượng, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Tuấn Bằng

PGS.TS. Trần Minh Hợi

2014

72.  

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường nước đến đa dạng sinh học thực vật nổi (Phytoplankton) ở Khu Dự trữ Sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

Trần Minh Công

TS. Lê Xuân Tuấn

2015

73.  

Đánh giá hiện trạng nước cấp tập trung của thành phố Uông Bí và đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng

Đinh Thị Huệ Chi

PGS.TS. Nguyễn Thị Hà

2015

74.  

Đánh giá hiện trạng môi trường thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh và đề xuất giải pháp quản lý

Nguyễn Khắc Chinh

GS.TS. Nguyễn Cao Huần

2014

75.  

Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch quản lý chất thải rắn y tế cho các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh

Đinh Viết Cường

PGS.TS. Trần Yêm

2014

76.  

Đánh giá tài nguyên du lịch và đề xuất định hướng phát triển du lịch sinh thái đảo Cô Tô Lớn, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

Bùi Phương Dung

GS.TS. Lê Trọng Cúc

2014

77.  

Nghiên cứu cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác than lộ thiên tại mỏ Ngã Hai của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên than Quang Hanh, Vinacomin, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Quang Dũng

GS.TS. Đặng Kim Chi

2014

78.  

Đánh giá thực trạng rủi ro, sự cố và an ninh môi trường đường sắt đô thị thế giới – giải pháp, ứng dụng đối với Việt Nam

Trương Văn Duy

TS. Nguyễn Văn Siêm

2014

79.  

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt tại địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất giải pháp quản lý theo mục tiêu phát triển bền vững

Phạm Thúy Hạnh

TS. Hoàng Văn Thắng

 

2014

80.  

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ninh

Vũ Thị Hằng

TS. Hoàng Văn Thắng

2014

81.  

Đánh giá thực trạng, diễn biến môi trường nước vịnh Cửa Lục và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm

Vũ Thị Thu Hằng

GS.TS. Nguyễn Cao Huần

2014

82.  

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến sự phân bố một số loài cây ngập mặn Khu Dự trữ Sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

Vũ Thị Hiền

TS. Lê Xuân Tuấn

 

2014

83.  

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất bộ chỉ tiêu phát triển bền vững cho thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Bùi Vũ Hiệp

GS.TSKH. Trương Quang Học

2015

84.  

Đánh giá hiện trạng hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, phân tích nguyên nhân biến động và đề xuất biện pháp bảo vệ

Bùi Ngọc Hiếu

GS.TS. Mai Đình Yên

2014

85.  

Nghiên cứu đánh giá tác động và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng tại khu vực đảo Hà Nam, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Lương Thị Thu Huệ

GS.TSKH. Trương Quang Học

2014

86.  

Đánh giá hiện trạng và dự báo chất thải rắn trên địa bàn thành phố Móng Cái phục vụ cho giai đoạn vận hành của nhà máy xử lý chất thải rắn tại thành phố Móng Cái

Hoàng Thị Hương

PGS.TS. Trần Yêm

2014

87.  

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất phương án quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích ở Vườn Quốc gia Ba Vì

Lưu Lê Hường

TS. Nguyễn Mạnh Hà

2015

88.  

Nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với đường quốc lộ khu vực miền Trung

Đinh Trọng Khang

GS.TSKH. Trương Quang Học

2014

89.  

Đánh giá rủi ro thiên tai có sự tham gia của cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Phan Văn Kiên

TS. Võ Thanh Sơn

2015

90.  

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chất thải nguy hại tại các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương

Lê Ngọc Lâm

GS.TS. Đặng Kim Chi

2015

91.  

Hiện trạng ô nhiễm dầu mỡ và kim loại nặng trong nước biển ven bờ tại cụm cảng Làng Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và đề xuất biện pháp quản lý

Trần Thùy Linh

PGS.TS. Nguyễn Đình Hòe

2014

92.  

Đánh giá nguồn ô nhiễm do bụi, nước thải trong ngành than trên địa bàn trọng điểm thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh và đề xuất các biện pháp quản lý, xử lý đến năm 2015

Vũ Xuân Lịch

PGS.TS. Trần Yêm

2014

93.  

Phân tích mối liên hệ giữa bảo tồn văn hóa và bảo tồn đất ngập nước: Trường hợp thực tế đối với vùng đất ngập nước thuộc vùng cửa sông Hồng

Vũ Thị Mùi

PGS.TS. Lê Diên Dực

2015

94.  

Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng kế hoạch quản lý của Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà

Phan Bình Minh

TS. Nguyễn Mạnh Hà

 

2014

95.  

Sử dụng chỉ số WQI để đánh giá chất lượng nước sông Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Phạm Văn Nhị

PGS.TS. Trần Thị Hồng

2014

96.  

Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý tổng hợp đới bờ Vịnh Hạ Long

Hà Thị Minh Phương

PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh

2014

97.  

Vận dụng các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học vào phát triển du lịch bền vững tại Khu Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Vũ Hồng Phương

PGS.TS. Lê Diên Dực

2014

98.  

Hiện trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nước các hồ thuộc Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Nguyễn Tuấn Sơn

PGS.TS. Trịnh Thị Thanh

2014

99.  

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm chất hữu cơ trong nước biển ven bờ Vịnh Hạ Long và đề xuất giải pháp giảm thiểu

Đỗ Thị Ni Tan

PGS.TS. Nguyễn Thị Hà

 

2014

100.          

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Lê Thị Tâm

PGS.TS. Vũ Quyết Thắng

2014

101.          

Nghiên cứu các biện pháp bảo vệ các giá trị đa dạng sinh học của Khu Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long

Đỗ Tiến Thành

PGS.TS. Lê Diên Dực

2014

102.          

Áp dụng một số phương pháp tính toán chất lượng nước sông Diễn Vọng (đoạn chảy qua thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)

Nguyễn Tiến Thành

PGS.TS. Trịnh Thị Thanh

2014

103.          

Nghiên cứu tác động của khai thác titan tới các hệ sinh thái ven biển tỉnh Bình Thuận và đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo tồn và phục hồi

Nguyễn Thị Phương Thảo

TS. Hoàng Văn Thắng

2014

104.          

Xây dựng các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác khu mỏ Khe Sim – Lộ Trí – Đèo Nai

Đặng Thị Thịnh

TS. Hoàng Danh Sơn

2014

105.          

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2015

Phạm Như Thịnh

PGS.TS. Trần Yêm

2014

106.          

Nghiên cứu, đề xuất khung hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy

Phùng Thu Thủy

GS.TS. Mai Đình Yên

2014

107.          

Kiểm soát ô nhiễm nước biển ven bờ Thành phố Hạ Long: Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Thị Phương Thùy

PGS.TS. Vũ Quyết Thắng

2014

108.          

Đánh giá thực trạng hoạt động và đề xuất giải pháp phát triển du lịch sinh thái gắn với quản lý bền vững Vườn Quốc gia Cát Bà

Phạm Văn Thương

GS.TS. Lê Trọng Cúc

2014

109.          

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại 3 phường (Bạch Đằng, Hồng Hải và Hồng Hà), thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Trần Thị Thu Trang

PGS.TS. Trịnh Thị Thanh

2014

110.          

Bước đầu nghiên cứu, đánh giá tác động của khai thác và đổ thải lấn biển của mỏ sắt Thạch Khê tới các hệ sinh thái ven biển và đề xuất các giải pháp giảm thiểu và sử dụng hợp lý tài nguyên

Đỗ Tiến Trung

PGS.TS. Trần Yêm

2015

111.          

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của nước biển dâng lên khu vực Công ty Công nghiệp Tàu thủy Nam Triệu, thành phố Hải Phòng và đề xuất giải pháp ứng phó

Vũ Thị Hồng Vân

TS. Võ Thanh Sơn

2015

112.          

Thực trạng đa dạng sinh học và giải pháp bảo tồn dựa trên tiếp cận sử dụng khôn khéo tài nguyên đất ngập nước Vườn Quốc gia Xuân Thủy

Nguyễn Thị Việt

PGS.TS. Lê Diên Dực

2014

113.          

Ứng dụng mô hình đánh giá trầm tích lơ lửng ở Vịnh Hạ Long và đề xuất một số giải pháp giảm thiểu

Nguyễn Ngọc Biển

PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi

 

114.          

Phân tích hiện trạng sử dụng tài nguyên rừng của người dân tái định cư Cân Tôm 2, thủy điện A Lưới, Thừa Thiên Huế

Nguyễn Thị Phương Anh

GS.TS. Lê Trọng Cúc

2015

115.          

Đánh giá ô nhiễm môi trường không khí do hoạt động đúc cơ khí tại nhà máy VITECH Việt Nam, cụm công nghiệp Tân Hồng – Hoàn Sơn, Bắc Ninh

Trịnh Quỳnh Anh

PGS.TS. Trịnh Thị Thanh

2015

116.          

Tri thức bản địa trong quản lý tài nguyên rừng góp phần bảo tồn đa dạng sinh học tại cộng đồng dân tộc thiểu số vùng đệm Vườn Quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An

Nguyễn Văn Bắc

GS.TS. Lê Trọng Cúc

 

2015

117.          

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường phục vụ phát triển bền vững tại Công ty than Quang Hanh – TKV

Nguyễn Đức Chức

PGS.TS. Trần Yêm

2015

118.          

Nghiên cứu phương thức quản lý, bảo vệ và phát triển rừng dựa vào cộng đồng tại xã Sơn Kim I, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Bùi Tiến Dũng

TS. Lê Thị Vân Huệ

2015

119.          

Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt và đề xuất các giải pháp quản lý giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước ở tỉnh Quảng Ninh

Bùi Thị Duyên

PGS.TS. Nguyễn Xuân Cự

2015

120.          

Dựa vào cộng đồng để thực hiện một số biện pháp bảo tồn vườn cò xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Trần Thị Duyên

PGS.TS. Lê Diên Dực

2016

121.          

Đánh giá hiện trạng các bãi chôn lấp chất thải rắn nằm trên địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất các biện pháp quản lý hiệu quả

Trần Đức Hạnh

PGS.TS. Trần Yêm

2015

122.          

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn do khai thác than tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Trần Trung Hoàn

PGS.TS. Trần Yêm

2015

123.          

Nghiên cứu, phân tích thể chế – chính sách liên quan tới quản lý tổng hợp vùng bờ Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh

Phan Thị Huyền

PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi

2015

124.          

Tìm hiểu hiện trạng và đề xuất giải pháp hành vi sử dụng túi Nylon tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Hoàng Thị Liên

TS. Nguyễn Thế Trường

2015

125.          

Nghiên cứu, đánh giá chính sách quản lý chất thải rắn nguy hại ở Việt Nam: Trường hợp chất thải bóng đèn

Trương Thúy Mai

PGS.TS. Trần Yêm

2016

126.          

Đánh giá tình trạng ô nhiễm và đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng nước lưu vực sông Nhuệ

Đoàn Việt Quang

PGS.TS. Nguyễn Quang Trung

2015

127.          

Tìm hiểu hiện trạng môi trường nông thôn và đề xuất một số giải pháp thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại xã San Thàng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Nguyễn Sinh Sáng

GS.TS. Lê Trọng Cúc

2015

128.          

Xây dựng bản đồ ô nhiễm tiếng ồn do hoạt động giao thông đường bộ tại một số trục giao thông trọng yếu của thành phố Hà Nội

Phạm Tiến Sỹ

PGS.TS. Vũ Quyết Thắng

2015

129.          

Chi trả dịch vụ môi trường rừng và sinh kế cộng đồng: Trường hợp nghiên cứu tại xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Lê Trọng Toán

TS. Nghiêm Thị Phương Tuyến

 

2015

130.          

Nghiên cứu đa dạng các nhóm côn trùng thuộc bộ Cánh cứng (Coleoptera) ở khu vực vùng đệm Vườn quốc gia Tam Đảo thuộc xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và đề xuất các giải pháp bảo tồn

Nguyễn Tiến Thông

PGS.TS. Nguyễn Văn Quảng

2015

131.          

Tìm hiểu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Phạm Thị Trang

TS. Hoàng Văn Thắng

2015

132.          

Dựa vào cộng đồng để nâng cao hiệu quả một số giải pháp quản lý rừng ngập mặn ở xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Trần Anh Tú

PGS.TS. Lê Diên Dực

 

2015

133.          

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc đề xuất xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung tại phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long

Vũ Thị Tuyết

PGS.TS. Trịnh Thị Thanh

2016

134.          

Nghiên cứu những vấn đề môi trường của một số dự án thủy điện tại vùng Tây Bắc

Lưu Quốc Việt

PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Hải

2015

135.          

Nghiên cứu tính dễ bị tổn thương và cách thích ứng của người dân trước áp lực về nước sạch trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Lê Thị Bích Thủy

TS. Lê Thị Vân Huệ

2016

136.          

Đánh giá hiện trạng nguồn lợi thủy sản huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh và đề xuất giải pháp sử dụng bền vững

Tống Thị Yến

PGS.TS. Đỗ Văn Nhượng

 

2016

137.          

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức du lịch sinh thái tại các Vườn Quốc gia Cúc Phương và Xuân Thủy

Trần Nho Đạt

TS. Nguyễn An Thịnh

2015

138.          

Nghiên cứu đề xuất giải pháp xử lý chất thải rắn do phá, bỏ các công trình giao thông đường bộ

Nguyễn Thành Trung

TS. Ngô Kim Định

2016

139.          

Đánh giá quản lý chất thải nguy hại công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý

Nguyễn Thị Thanh Bình

PGS.TS. Trần Yêm

2016

140.          

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng trong nước biển ven bờ vịnh Hạ Long và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm

Phạm Mạnh Cường

TS. Nguyễn Thị Hoàng Liên

2016

141.          

Kiểm soát ô nhiễm nước biển ven bờ tỉnh Thái Bình: thực trạng và giải pháp

Vũ Hải Đăng

PGS.TS. Vũ Quyết Thắng

2016

142.          

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Đỗ Trung Đức

PGS.TS. Trần Yêm

2016

143.          

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong kiểm kê nguồn ô nhiễm nước thải công nghiệp vịnh Cửa Lục khu vực thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Hoàng Quỳnh Diệp

TS. Hoàng Việt Anh

2016

144.          

Nghiên cứu giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên cây thuốc của tỉnh Lạng Sơn

Đỗ Thu Hạnh

TS. Phạm Thanh Huyền

2016

145.          

Phát triển bền vững nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình cho cộng đồng Dao tại xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Cao Thị Hòa

TS. Nguyễn Thế Trường

2016

146.          

Nghiên cứu tích hợp hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001 cho công ty TNHH nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam

Nguyễn Lan Hương

PGS.TS. Vũ Quyết Thắng

2016

147.          

Nghiên cứu đánh giá sự cố và đề xuất các biện pháp giảm thiểu sự cố tràn dầu tại cảng biển Hải Phòng

Bùi Văn Linh

TS. Ngô Kim Định

2016

148.          

Nghiên cứu và đánh giá khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái ở Việt Nam: nghiên cứu trường hợp ở tỉnh Bến Tre

Lê Thị Lệ Quyên

TS. Nguyễn Mạnh Hà

2016

149.          

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường, an toàn chạy tàu trong quá trình bốc xếp, vận chuyển quặng Apatít trên tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai

Trần Trung Thuận

PGS.TS. Vũ Quyết Thắng

2016

150.          

Nghiên cứu bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước tại Thung Nham, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình để phục vụ phát triển du lịch sinh thái

Lã Ngọc Anh

PGS.TS. Lê Diên Dực

2016

151.          

Thực trạng nguồn lợi thủy sản vùng cửa sông Hồng và các giải pháp sử dụng bền vững: trường hợp xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Nguyễn Thị Thu Cúc

PGS.TS. Lê Diên Dực

2016

152.          

Nghiên cứu khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Lưu Đức Cường

TS. Nghiêm Thị Phương Tuyến

2016

153.          

Một số giải pháp góp phần phát triển bền vững Khu du lịch sinh thái Tràng An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Bùi Minh Đăng

TS. Lê Thị Vân Huệ

2016

154.          

Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến quá trình di cư con người tại vùng đồng bằng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Trương Minh Đến

PGS.TS. Lê Văn Thăng

2016

155.          

Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn tại khu công nghiệp Phúc Khánh – thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình

Phạm Nguyên Đức

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải

2016

156.          

Nghiên cứu Phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại Vườn Quốc gia Bến En – Thanh Hóa

Trịnh Giang

GS.TS. Lê Trọng Cúc

 

2016

157.          

Nghiên cứu về sinh kế và quản lý rừng tại bản Phiêng Ban, xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Nguyễn Tuấn Hiền

TS. Nguyễn Mạnh Hà

2016

158.          

Đánh giá thực trạng quan trắc cảnh báo ô nhiễm sông Hồng, đoạn chảy qua địa phận tỉnh Lào Cai

Đặng Vũ Hiệp

TS. ĐặngVăn Lợi

2016

159.          

Nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và hoạt động bảo vệ môi trường tại nhà máy sơn tĩnh điện Bình Phát – Công ty cổ phần thương mại Bình Phát

Nguyễn Văn Hĩu

PGS.TS. Trần Yêm

2016

160.          

Đánh giá hoạt động thanh tra môi trường nước lưu vực sông Cầu thuộc tỉnh Bắc Ninh và đề xuất giải pháp tăng cường năng lực quản lý môi trường lưu vực

Bùi Duy Khánh

PGS.TS. Trần Yêm

 

2016

161.          

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa lên các dịch vụ hệ sinh thái đa dạng sinh học của Hồ Tây, thành phố Hà Nội

Vương Thị Lệ Miền

TS. Hoàng Văn Thắng

 

2016

162.          

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường của các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chu Văn Thảo

PGS.TS. Trần Yêm

2016

163.          

Thực trạng môi trường nước mặt sông Đào tỉnh Nam Định và giải pháp sử dụng bền vững dựa vào cộng đồng

Đinh Thị Thơm

PGS.TS. Lê Diên Dực

 

2016

164.          

 

 

 

 

165.          

Đánh giá tác động môi trường khai thác nước dưới đất đến vấn đề sụt lún đất khu vực thành phố Hà Nội

Nguyễn Trọng Tuấn

TS. Đặng Đình Phúc

2016

166.          

Nghiên cứu sinh kế người dân vùng đệm Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Nguyễn Thị Kim Vui

GS.TS. Lê Trọng Cúc

2016

167.          

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp phòng chống sa mạc hóa tại tỉnh Ninh Thuận

Phạm Quốc Vượng

GS.TSKH. Đỗ Đình Sâm

TS. Trương Tất Đơ

2016

168.          

Nghiên cứu đặc điểm ô nhiễm nước mặt của sông Cầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và đề xuất một số chỉ tiêu giám sát chất lượng

Nguyễn Đình Tùng

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải

2016

169.          

Nghiên cứu chỉ số đánh giá phát triển bền vững địa phương (LSI) cho một số xã thuộc huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Phạm Thị Kim Hoa

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải

 

2016

170.          

Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến các hệ sinh thái Vườn Quốc gia Bái Tử Long

Bùi Tuấn Dũng

TS. Hoàng Văn Thắng

 

2016

171.          

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải bệnh viện bằng phương pháp thiếu hiếu khí (AO) sử dụng giá thể sinh học EBB cải tiến

Đặng Thị Thùy Nguyên

PGS.TS. Trịnh Văn Tuyên

2016

172.          

 

 

 

 

173.          

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với vùng ven biển Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh và đề xuất giải pháp ứng phó

Nguyễn Thị Tuyết

GS.TSKH. Trương Quang Học

 

2016

174.          

Phân tích và đánh giá chất lượng nước sông Đáy tới sức khỏe người dân tỉnh Hà Nam

Trần Văn Trấn

PGS.TS. Trịnh Thị Thanh

 

2016

175.          

Nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn cho ngành nhựa xây dựng tại công ty kinh doanh và dịch vụ Vũ Hoàng

Giang Thùy Hương

PGS.TS. Trần Thị Hồng

 

2016

176.          

Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông trong việc quản lý chất thải nguy hại PCB tại Việt Nam

Trần Hoàng Long

PGS.TS. Trần Thị Hồng

 

2016

177.          

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý tổng hợp chất thải rắn sinh hoạt tại địa bàn huyện Thanh Oai – thành phố Hà Nội

Nguyễn Thị Bích Ngọc

GS.TS. Đặng Kim Chi

2016

178.          

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp sản xuất sạch hơn áp dụng cho công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài

Tô Tiến Quang

PGS.TS. Trần Thị Hồng

2016

179.          

Đánh giá môi trường trong giai đoạn xây dựng Dự án Thủy điện Trung Sơn, đề xuất các biện pháp quản lý

Nguyễn Đức Tùng

GS.TSKH. Đặng Trung Thuận

2016

180.          

Nghiên cứu hiện trạng quản lý chất thải rắn tại thành phố Lào Cai và đề xuất giải pháp quản lý tối ưu

Trần Việt Đức

PGS.TS. Trần Thị Hồng

2016

181.          

 

 

 

 

182.          

Xây dựng các biện pháp kỹ thuật kiểm soát xói mòn và bồi lắng trong thi công các công trình giao thông đường bộ (dự án điển hình: đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai)

Phạm Ngọc Trang

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải

2016

183.          

Đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy những giá trị của khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An với sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương nhằm cải thiện sinh kế và phát triển bền vững

Nguyễn Thị Việt Trâm

TS. Lê Trần Chấn

2016

184.          

Lượng hóa giá trị du lịch của Vườn Quốc gia Bái Tử Long

Phan Thị Quỳnh Lê

PGS.TS. Lê Thu Hoa

2016

185.          

Nghiên cứu xử lý nước thải nông thôn bằng các vật liệu có nguồn gốc từ đất

Nguyễn Tuấn Long

TS. Nguyễn Thị Hằng Nga

2016

186.          

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chất thải nguy hại tại các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên

Nguyễn Đức Hiếu

TS. Đặng Văn Lợi

2016

187.          

Quản lý chất thải chứa hóa chất bảo vệ thực vật trong canh tác chè tại xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên

Đặng Thị Thảo

PGS.TS. Lê Trình

2016

188.          

Thực trạng cảng cá Lạch Bạng, tỉnh Thanh Hóa và các giải pháp sử dụng bền vững dựa vào cộng đồng

Cao Thị Thanh Tú

PGS.TS. Lê Diên Dực

2017

189.          

Đánh giá hiện trạng môi trường tại khu công nghiệp Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng và đề xuất các giải pháp quản lý môi trường tại khu công nghiệp

Nguyễn Viết Đại

TS. Đỗ Văn Mạnh

2017

190.          

Nghiên cứu xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường quận Hai Bà Trưng đến năm 2020

Hà Thị Minh Phương

TS. Vũ Đức Đam

2017

191.          

Nghiên cứu chức năng,  dịch vụ văn hóa Vườn quốc gia Ba Vì và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý

Nguyễn Phi Hùng

TS. Hoàng Văn Thắng

2017

192.          

Thực trạng quản lý chất thải rắn nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và đề xuất phương án quản lý

Nguyễn Thị Chung

TS. Ngô Thị Lan Phương

2017