Trồng rừng dừa nước tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An