Đa dạng sinh học ở Miền núi Việt Nam: Thực trạng và những vấn đề đặt ra 0

Đa dạng sinh học ở Miền núi Việt Nam: Thực trạng và những vấn đề đặt ra

Võ QuýĐại học Quốc gia Hà Nội I- Tầm quan trọng của miền núi về môi tr­ờng, đa dạng sinh học và kinh tế – xã hội. ở n­ớc ta,...

Giao đất ở vùng cao Việt nam: vấn đề điều chỉnh quyền hưởng dụng và thẩm quyền 0

Giao đất ở vùng cao Việt nam: vấn đề điều chỉnh quyền hưởng dụng và thẩm quyền

  Thomas Sikor Junior Research Group onPostsocialistLandRelations  Humboldt University,Berlinthomas.sikor@rz.hu-berlin.de Tóm tắt Đây là một nghiên cứu về thực tiễn và các quá trình hình thành thẩm quyền thông qua điều chỉnh...

Kiến thức bản địa trong quản lý và sử dụng thực vật lâm sản ngoài gỗ của cộng đồng  người Vân Kiều ở thôn Là Tó, xã Húc Nghì, huyện Đa Krông, tỉnh Quảng Trị 0

Kiến thức bản địa trong quản lý và sử dụng thực vật lâm sản ngoài gỗ của cộng đồng người Vân Kiều ở thôn Là Tó, xã Húc Nghì, huyện Đa Krông, tỉnh Quảng Trị

  Th.S. Hàn Tuyết Mai Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN  Mở đầu Trong những năm gần đây, vai trò quan trọng của người dân bản...

Kỷ yếu hội thảo đa dạng sinh học tại Sapa 0

Kỷ yếu hội thảo đa dạng sinh học tại Sapa

  Đa dạng sinh học (ĐDSH) là sự giàu có, phong phú các nguồn gen, các loài và các hệ sinh thái, là tài nguyên tái tạo, đóng vai trò...

Điều tra tình hình khai thác và buôn bán động vật hoang dã tại vườn Quốc gia Pù Mát, Nghệ An 0

Điều tra tình hình khai thác và buôn bán động vật hoang dã tại vườn Quốc gia Pù Mát, Nghệ An

Scott Roberton, Trần Chí Trung và Frank MombergTháng 5 năm 2003 Tóm tắt Vườn quốc gia Pù Mát nằm ở dãy Bắc Trường Sơn được coi là cảnh quan ưu...

Bước đầu nghiên cứu phương thức Khai thác và sử dụng tài nguyên rừng của cộng đồng dân tộc vân kiều tại thôn Tà lao,  xã Tà Long thuộc vùng đệm khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông, tỉnh Quảng Trị 0

Bước đầu nghiên cứu phương thức Khai thác và sử dụng tài nguyên rừng của cộng đồng dân tộc vân kiều tại thôn Tà lao, xã Tà Long thuộc vùng đệm khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông, tỉnh Quảng Trị

TS. Lê Thị Vân Huệ và CN. Lê Trọng ToánTrung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội Mở đầu Loài người đang phải...