Thông báo tuyển dụng tư vấn tập huấn phục tráng rừng luồng và quản lý bền vững rừng luồng cho dự án FLC 13-05  của Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường 0

Thông báo tuyển dụng tư vấn tập huấn phục tráng rừng luồng và quản lý bền vững rừng luồng cho dự án FLC 13-05 của Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường  có nhu cầu tuyển dụng 03 tư vấn những thông tin chi tiết như sau: Tên dự án: PHÁT TRIỂN SINH...

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Kim Thị Thúy Ngọc 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Kim Thị Thúy Ngọc

Dự kiến ngày 9 tháng 8 năm 2014, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh...

Thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Dũng 0

Thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Dũng

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN XUÂN DŨNG 2. Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 04/01/1979 4. Nơi sinh: Hà Tĩnh 5. Quyết định số 3678/QĐ-SĐH ngày 28 tháng 10 năm 2009 về...

Tổ chức buổi sinh hoạt khoa học về dự thảo luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hoàng Huy Tuấn 0

Tổ chức buổi sinh hoạt khoa học về dự thảo luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hoàng Huy Tuấn

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trư­ờng, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi sinh hoạt khoa học về dự thảo luận án tiến sĩ của...

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hoàng Thị Thanh Nhàn 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hoàng Thị Thanh Nhàn

Dự kiến ngày 15 tháng 5 năm 2014, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh...

Thông báo mời tham gia hội thảo sinh vật Biển toàn quốc lần thứ 2 của Viện Tài nguyên và Môi trường Biển 0

Thông báo mời tham gia hội thảo sinh vật Biển toàn quốc lần thứ 2 của Viện Tài nguyên và Môi trường Biển

Việt Nam là một quốc gia ven biển, có bờ biển dài trên 3.200 km, có các vùng biến và thềm lục địa rộng trên một triệu km2. Do nằm...