Hội thảo tập huấn cho nông dân sản xuất giỏi vùng đồng bằng tỉnh Thừa Thiên Huế