Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: ĐHQGHN phải là biểu tượng và niềm tự hào của giáo dục nước nhà