Category: TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

Thông báo về việc hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh 0

Thông báo về việc hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh

Năm học 2018-2019 Viện Tài nguyên và Môi trường có 02 suất học bổng hỗ trợ cho nghiên cứu sinh, cụ thể như sau: – 01 suất học bổng toàn...

0

(VNU-CRES) Viện Tài nguyên và Môi trường tham gia Cuộc họp thường niên lần thứ 11 của Mạng lưới các Khu dự trữ sinh quyển vùng Đông Nam châu Á do UNESCO châu Á và Thái Bình Dương tổ chức

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Ủy ban quốc gia Con người và sinh quyển Việt Nam (MAB Việt Nam) và tổ chức UNESCO Châu Á và Thái Bình Dương,...

0

Hội thảo khoa học quốc tế ‘Buôn bán động vật hoang dã ở Đông Dương: Áp dụng kết quả nghiên cứu vào công tác kiểm soát buôn bán động vật hoang dã’

Ngày 8/12/2017, trong khuôn khổ của Dự án ‘Bảo tồn đa dạng sinh học ở Đông Dương: Kết hợp nghiên cứu và đào tạo để tăng cường quản lý động...