Tiếp tục tìm kiếm gen rùa Hoàn Kiếm ngoài tự nhiên

Hoạt động thu thập và chẩn đoán mẫu gen trong môi trường dự kiến được tiến hành vào tháng 12 năm nay và tháng 1/2019. Đề xuất đưa rùa Hoàn...