(VNU-CRES) Viện Tài nguyên và Môi trường tham gia Cuộc họp thường niên lần thứ 11 của Mạng lưới các Khu dự trữ sinh quyển vùng Đông Nam châu Á do UNESCO châu Á và Thái Bình Dương tổ chứcRelated the post...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.