Quỹ Môi trường Thiên nhiên Nagao, Nhật Bản và Viện Tài nguyên và Môi trường hợp tác xây dựng chương trình nghiên cứu dài hạn về bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt NamRelated the post...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.