Category: VNU FEATURED NEWS

Một số bài nổi bật được đăng tải trên website của ĐHQGHN từ 28/12/2014 – 05/01/2015 0

Một số bài nổi bật được đăng tải trên website của ĐHQGHN từ 28/12/2014 – 05/01/2015

5 sự kiện tiêu biểu của ĐHQGHN năm 2014(http://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N17383/5-su-kien-tieu-bieu-cua-dHQGHN-nam-2014.htm)10 thành tựu tiêu biểu của ĐHQGHN năm 2014(http://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N17384/10-thanh-tuu-tieu-bieu-cua-dHQGHN-nam-2014.htm)(Video) Bản tin tổng hợp tháng 12/2014(http://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C2104/N17378/(Video)-Ban-tin-tong-hop-thang-12-2014.htm)Môi trường nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu...