Category: SCIENTIFIC RESEARCH

0

First Muntiacus rooseveltorum : Cervidae’s trail discoveries in Vietnam

Trong năm 2013, các nhà khoa học trong nhóm điều tra thú móng guốc của Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội và cán bộ Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên đã phát hiện quần thể Mang rooservelt (Muntiacus rooseveltorum), thuộc họ Hươu nai Cervidae, tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa.

Investigate, assess the situation of solid waste management in Dong Ha city, Quang Tri Province 0

Investigate, assess the situation of solid waste management in Dong Ha city, Quang Tri Province

Giáo viên Hướng dẫn: GS.TSKH. Trương Quang Học Các thành viên thực hiện: Trần Thị Hân, Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Lê Minh, Nguyễn Trung Tín Năm 2010   Mở...

Nghiên cứu tri thức bản địa về khai thác nguồn lợi thủy sản trên sông Năn, xã Đà Vị, huyện Na Hang, Tuyên Quang 0

Nghiên cứu tri thức bản địa về khai thác nguồn lợi thủy sản trên sông Năn, xã Đà Vị, huyện Na Hang, Tuyên Quang

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ 1.      Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Hiếu 2.      Giới tính: Nữ 3.      Ngày sinh: 20/02/1986 4.      Nơi sinh: Liên Am, Vĩnh Bảo,...

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Vĩnh Phúc 0

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Vĩnh Phúc

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ 1.      Họ và tên học viên: Ngô Gia Bảo 2.      Giới tính: Nam 3.      Ngày sinh: 15/6/1983 4.      Nơi sinh: Yên Lạc – Vĩnh...

Nghiên cứu du lịch sinh thái kết hợp với du lịch mạo hiểm tại khu mỏ Kẽm – Chì Chợ Điền, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Nghiên cứu du lịch sinh thái kết hợp với du lịch mạo hiểm tại khu mỏ Kẽm – Chì Chợ Điền, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ 1.      Họ và tên học viên: Trương Việt Trường 2.      Giới tính: Nam 3.      Ngày sinh: 10/2/1986 4.      Nơi sinh: quận Ba Đình, Hà...

Nghiên cứu đề xuất phát triển du lịch sinh thái nhằm hỗ trợ công tác bảo tồn đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh 0

Nghiên cứu đề xuất phát triển du lịch sinh thái nhằm hỗ trợ công tác bảo tồn đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ 1.      Họ và tên học viên: Phạm Văn Bảo. 2.      Giới tính: Nam. 3.      Ngày sinh: 20/3/1981. 4.      Nơi sinh: Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh....

Bước đầu nghiên cứu đánh giá quá trình ra quyết định về đánh đổi giữa bảo tồn và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông ở việt nam; trường hợp nghiên cứu “dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua Vườn Quốc gia Cúc Phương” 0

Bước đầu nghiên cứu đánh giá quá trình ra quyết định về đánh đổi giữa bảo tồn và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông ở việt nam; trường hợp nghiên cứu “dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua Vườn Quốc gia Cúc Phương”

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ 1.      Họ và tên học viên: Nguyễn Thanh Chính 2.      Giới tính: Nam 3.      Ngày sinh: 02/12/1974 4.      Nơi sinh: Yên Sơn, Tuyên Quang....

BÀN VỀ VĂN HÓA VỚI ĐẤT NGẬP NƯỚC HÀ NỘI

BÀN VỀ VĂN HÓA VỚI ĐẤT NGẬP NƯỚC HÀ NỘI

Nhân bàn về Mối liên hệ giữa các khía cạnh văn hóa với việc quản lý bảo tồn và sử dụng khôn khéo đất ngập nước Hà Nội (đề tài nghiên cứu...

Hội thảo báo cáo chuyên đề dành cho cán bộ lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế 0

Hội thảo báo cáo chuyên đề dành cho cán bộ lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 5 tháng 4 năm 2011, tại Thành phố Huế, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội và Ủy ban nhân dân...