Category: COOPERATION

0

IUCN World Conservation Congress

The IUCN World Conservation Congress 2016, which has taken place from 1st to 10th of September at Honolulu, Hawaii, focused on the theme “Planet at the Crossroads” in order to reconsider ways of world conservation in the future.

0

Domestic Partnerships

CRES has partnerships with universities, research centres and government agencies across the country Educational Faculties of VNU Faculty of Biology, Hanoi University of Science Faculty of Environmental Science, Hanoi University...

The meeting between Professor Geraldine Richmond, president of the Association of Science, the Ministry of Science envoy USA with leadership Vietnam National University, Center for Research Resources and the Environment (VNU) and scientists Vietnam women

Giáo sư Hóa học người Hoa Kỳ, Bà Geraldine Richmond, Trường Đại học Tổng hợp Oregon, vừa được bầu lại Chủ tịch của Hiệp hội Khoa học Hoa Kỳ (AAAS) năm 2015. Ngoài ra, Bà vừa được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đề cử là Đặc sứ của Bộ Khoa học Hoa Kỳ cho các nước vùng sông Mê Kông

Mạng lưới hoạt động hợp tác quốc tế

Mạng lưới hoạt động hợp tác quốc tế

CRES có quan hệ hợp tác với các cơ quan và tổ chức quốc tế: Action for Mangrove Reforestation Canadian International Development Agency (CIDA) Convention on international trade in endangered...

Các đơn vị hợp tác trong nước

Các đơn vị hợp tác trong nước

CRES có mối quan hệ với nhiều trường đại học, các trung tâm nghiên cứu môi trường và các cơ quan ban ngành trong cả nước như: Các cơ sở...

Các đối tác chính

Các đối tác chính

CRES có mối quan hệ với nhiều trường đại học, các trung tâm nghiên cứu môi trường và các cơ quan ban ngành trong cả nước như: Các cơ sở...

Hợp tác trong nước

CRES có mối quan hệ với nhiều trường đại học, các trung tâm nghiên cứu môi trường và các cơ quan ban ngành trong cả nước như; Các cơ sở...