Category:

Information on Doctoral Thesis of Fellows Nguyen Hung Cuong 0

Information on Doctoral Thesis of Fellows Nguyen Hung Cuong

1.    Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN HÙNG CƯỜNG 2.    Giới tính: Nam 3.    Ngày sinh: 11/8/1976 4.    Nơi sinh: Xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương...

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Kim Thị Thúy Ngọc 0

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Kim Thị Thúy Ngọc

1.   Họ và tên nghiên cứu sinh: KIM THỊ THÚY NGỌC 2.   Giới tính: Nữ 3.   Ngày sinh: 10/11/1973 4.   Nơi sinh: Hà Nội 5.   Quyết định công nhận...

Thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Huy Tuấn 0

Thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Huy Tuấn

1.   Họ và tên nghiên cứu sinh: HOÀNG HUY TUẤN 2.   Giới tính: Nam 3.   Ngày sinh: 02/4/1969 4.   Nơi sinh: Thừa Thiên Huế 5.  ...

Thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Mỹ Vân 0

Thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Mỹ Vân

Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ MỸ VÂN 2.   Giới tính: Nữ 3.   Ngày sinh: 10/8/1969 4.   Nơi sinh: Quảng Trị, Việt Nam 5.  ...

Thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hoàng Thị Thanh Nhàn 0

Thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hoàng Thị Thanh Nhàn

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: HOÀNG THỊ THANH NHÀN 2. Giới tính: Nữ 3. Ngày sinh: 01/10/1973 4. Nơi sinh: Nghệ An, Việt Nam 5. Quyết định công...

Thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Thị Thu Hà 0

Thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Thị Thu Hà

1.       Họ và tên nghiên cứu sinh: PHẠM THỊ THU HÀ 2.       Giới tính: Nữ 3.       Ngày sinh: 19/3/1977 4.       Nơi sinh: Hà Nội 5.       Quyết định công nhận...

Thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Dũng 0

Thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Dũng

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN XUÂN DŨNG 2. Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 04/01/1979 4. Nơi sinh: Hà Tĩnh 5. Quyết định số 3678/QĐ-SĐH ngày 28 tháng 10 năm 2009 về...