0

Leaders of the Central Institute for Natural Resources and Environmental Studies participated in the Japanese Cherry Tree (Sakura) Plantation Ceremony in Hoa Binh Park, Hanoi sponsored by AEON Environmental Foundation

Following the reforestation in Vietnam, the AEON Environmental Foundation in collaboration with the People’s Committee of Hanoi Capital held a ceremony for cherry tree plantations (commonly known as Sakura) at...

0

Fieldwork at Mui Ca Mau Biosphere Reserve.

From the 7th to the 15th of November, 2016, Centre for Natural Resources and Environmental Studies (CRES), VNU conducted a fieldtrip to Mui Ca Mau Biosphere Reserve. This is the...

0

Fieldwork at Dong Nai Biosphere Reserve

Tiếp nối chuyến khảo sát thực địa tại Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Miền Tây Nghệ An cuối tháng 9 vừa qua, từ ngày 16 đến 22 tháng 10 năm 2016, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức chuyến nghiên cứu thực địa tại Khu Dự trữ Sinh quyển Đồng Nai, trong khuôn khổ đề tài độc lập cấp Nhà nước “Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí và quy trình giám sát, đánh giá hiệu quả quản lý các khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam”, do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý và Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện. Mục đích của chuyến công tác này là xem xét hiện trạng quản lý liên quan tới các hoạt động bảo tồn và phát triển của Khu Dự trữ Sinh quyển Đồng Nai.

Dissertation defense at VNU Level of Fellows Cao Lệ Quyên 0

Dissertation defense at VNU Level of Fellows Cao Lệ Quyên

Please join Us in the dissertation defense at VNU Level of Fellows Cao Le Quyen holding by Centre for Natural Resources and Environmental Studies Official thesis title: Study on climate...

0

Fieldwork at Western Nghe An Biosphere Reserve.

From the 25th of September to the 1st of October, 2016, Centre for Natural Resources and Environmental Studies (CRES), VNU conducted a fieldtrip to Biosphere Reserve of Western Nghe An. This is the following trip after Cat Ba Archipelago’s Biosphere Reserve that is part of the nationally independent research project: “Developing a set of criteria and process of monitoring and evaluation of management effectiveness of biosphere reserves in Viet Nam”, managed by Ministry of Science and Technology and implemented by CRES. The aim of this fieldtrip is to review the current state of management related to conservation and development activities at the Biosphere Reserve of Western Nghe An

0

IUCN World Conservation Congress

The IUCN World Conservation Congress 2016, which has taken place from 1st to 10th of September at Honolulu, Hawaii, focused on the theme “Planet at the Crossroads” in order to reconsider ways of world conservation in the future.

0

Field survey at Cat Ba Archipelago’s Biosphere Reserve

From 22nd to 28th August 2016, the Centre for Natural Resources and Environmental Studies (CRES), Vietnam National University, Ha Noi (VNU) conducted a survey to Cat Ba Archipelago’s Biosphere Reserve. This activity is a part of nationally independent research project called: “Developing a set of criteria and process of monitoring and evaluation of management effectiveness of biosphere reserves in Vietnam”, managed by Ministry of Science and Technology and implemented by CRES. The aim of this field survey is to review the current state of management related to conservation and development activities at the Cat Ba Archipelago’s Biosphere Reserve.