Liên hệ

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO
VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Địa chỉ: 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 38253506;  Di động: 0122.764.1211
Email:cres@vnu.edu.vn hoặc daotao.cres@gmail.com