Category: THƯ VIỆN SỐ

Đa dạng sinh học vùng cửa sông ven biển Tiên Yên – Đầm Hà, Quảng Ninh và Vấn đề Bảo tồn 0

Đa dạng sinh học vùng cửa sông ven biển Tiên Yên – Đầm Hà, Quảng Ninh và Vấn đề Bảo tồn

Hoàng Văn Thắng, Phạm Việt Hùng Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN Mở đầu  Đất ngập nước (ĐNN) Việt Nam được đánh giá là rất phong...

Các kiểu Đất ngập nước Vịnh Tiên Yên 0

Các kiểu Đất ngập nước Vịnh Tiên Yên

NCS Nguyễn Xuân Dũng Cục Bảo tồn Đa dạng Sinh học Mở đầu  Các vùng đất ngập nước ven biển nói chung và đất ngập nước ven biển vịnh Tiên...

Sự phân quyền trong quản lý rừng ảnh hưởng như thế nào đến quyền sở hữu trong Quản lý rừng cộng đồng? nghiên cứu trường hợp ở vùng cao Thừa Thiên Huế 0

Sự phân quyền trong quản lý rừng ảnh hưởng như thế nào đến quyền sở hữu trong Quản lý rừng cộng đồng? nghiên cứu trường hợp ở vùng cao Thừa Thiên Huế

 Hoàng Huy Tuấn Trường Đại học Nông Lâm Huế Đặt vấn đề   Ngày nay, phân quyền đang là chủ đề chính trong các thảo luận về chính sách quản...

Nghiên cứu xây dựng khung quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng  sinh học của Việt Nam đến năm 2020 0

Nghiên cứu xây dựng khung quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam đến năm 2020

Phạm Bình Quyền1, Nguyễn Ngọc Linh2 1Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN 2Cục Bảo tồn ĐDSH, Tổng cục Môi trường Giới thiệu Quy hoạch Đa dạng...

Hướng dẫn của Công ước Đa dạng sinh học về xây dựng chỉ thị quan trắc Đa dạng Sinh học Quốc gia và khuyến nghị việc áp dụng ở Việt Nam 0

Hướng dẫn của Công ước Đa dạng sinh học về xây dựng chỉ thị quan trắc Đa dạng Sinh học Quốc gia và khuyến nghị việc áp dụng ở Việt Nam

Hoàng Thanh Nhàn1,  Vũ Minh Hoa21Cục Bảo tồn Đa dạng Sinh học, Tổng cục Môi trường2Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội...

Bảo tồn trong Bối cảnh xã hội: Đánh đổi giữa bảo tồn và phát triển 0

Bảo tồn trong Bối cảnh xã hội: Đánh đổi giữa bảo tồn và phát triển

TS. Hoàng Văn Thắng Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN   Đặt vấn đề  Cộng đồng thế giới đang phải đối mặt với những thách thức...

0

Hệ sinh thái ven biển

PGS.TS. Lê Diên Dực Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi Trường, Đại học Quốc gia Hà Nội   Đây là sách tham khảo về các khái niệm cơ...

Biến đổi Khí hậu toàn cầu và Phát triển bền vững 0

Biến đổi Khí hậu toàn cầu và Phát triển bền vững

Võ Quý Trung tâm nghiên cứu  Tài nguyên và Môi trường Đại học Quốc gia Hà Nội   Hiện nay chúng ta đang sống trong một thế giới có nhiều biến...

Đánh đổi giữa bảo tồn thiên nhiên và phát triển: sự lựa chon khó khăn 0

Đánh đổi giữa bảo tồn thiên nhiên và phát triển: sự lựa chon khó khăn

  TS. Hoàng Văn Thắng,ThS. Trần Chí TrungTrung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (CRES)Thomas McShaneĐại học bang Arizona Hoa Kỳ   Giới thiệu Tiếp cận và kịch bản...