Category: BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu xây dựng khung quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng  sinh học của Việt Nam đến năm 2020 0

Nghiên cứu xây dựng khung quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam đến năm 2020

Phạm Bình Quyền1, Nguyễn Ngọc Linh2 1Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN 2Cục Bảo tồn ĐDSH, Tổng cục Môi trường Giới thiệu Quy hoạch Đa dạng...

Hướng dẫn của Công ước Đa dạng sinh học về xây dựng chỉ thị quan trắc Đa dạng Sinh học Quốc gia và khuyến nghị việc áp dụng ở Việt Nam 0

Hướng dẫn của Công ước Đa dạng sinh học về xây dựng chỉ thị quan trắc Đa dạng Sinh học Quốc gia và khuyến nghị việc áp dụng ở Việt Nam

Hoàng Thanh Nhàn1,  Vũ Minh Hoa21Cục Bảo tồn Đa dạng Sinh học, Tổng cục Môi trường2Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội...

Bảo tồn trong Bối cảnh xã hội: Đánh đổi giữa bảo tồn và phát triển 0

Bảo tồn trong Bối cảnh xã hội: Đánh đổi giữa bảo tồn và phát triển

TS. Hoàng Văn Thắng Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN   Đặt vấn đề  Cộng đồng thế giới đang phải đối mặt với những thách thức...

Biến đổi Khí hậu toàn cầu và Phát triển bền vững 0

Biến đổi Khí hậu toàn cầu và Phát triển bền vững

Võ Quý Trung tâm nghiên cứu  Tài nguyên và Môi trường Đại học Quốc gia Hà Nội   Hiện nay chúng ta đang sống trong một thế giới có nhiều biến...

Đánh đổi giữa bảo tồn thiên nhiên và phát triển: sự lựa chon khó khăn 0

Đánh đổi giữa bảo tồn thiên nhiên và phát triển: sự lựa chon khó khăn

  TS. Hoàng Văn Thắng,ThS. Trần Chí TrungTrung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (CRES)Thomas McShaneĐại học bang Arizona Hoa Kỳ   Giới thiệu Tiếp cận và kịch bản...

Đa dạng sinh học và sự thịnh vượng: nghiên cứu điểm về quan hệ đa dạng sinh học và sự thịnh vượng của cộng đồng tại Đakrông, Quảng Trị 0

Đa dạng sinh học và sự thịnh vượng: nghiên cứu điểm về quan hệ đa dạng sinh học và sự thịnh vượng của cộng đồng tại Đakrông, Quảng Trị

TS. Hoàng Văn ThắngTrung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trần Đình Nghĩa Đại học khoa học Tự Nhiên 1. Đặt vấn...