Category: BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

0

Đánh giá bước đầu một số chính sách liên quan đến biển đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam

Hội nghị thượng đỉnh Thế giới tại Rio De Janero năm 1992 là một bước ngoặt trong việc tìm ra giải pháp cho vấn đề biến đổi khí hậu. Tại Hội nghị này, Chính phủ các nước tham gia đã nhất trí với Công ước khung của Liên Hiệp Quốc (LHQ) về Biến đổi khí hậu (UNFCCC). Mục đích quan trọng của Công ước này là ổn định nồng độ của các khí nhà kính trong bầu khí quyển ở mức độ sao cho không làm nhiệt độ Trái đất tăng thêm nữa. Cho tới thời điểm hiện tại, đã có 192 quốc gia ký vào bản hiệp ước này.

Ảnh hưởng của Enso đến các cực trị nhiệt độ và lượng mưa ở Việt Nam và khả năng dự báo 0

Ảnh hưởng của Enso đến các cực trị nhiệt độ và lượng mưa ở Việt Nam và khả năng dự báo

Nguyễn Đức Ngữ Trung tâm KHCN Khí tượng Thủy văn và Môi trường  MỞ ĐẦU Đề tài nghiên cứu khoa học độc lập cấp Nhà nước “Tác động của ENSO...

Nước cấp đô thị ở Thừa Thiên Huế và các tác động tiêu cực đến môi trường 0

Nước cấp đô thị ở Thừa Thiên Huế và các tác động tiêu cực đến môi trường

Trần Anh Tuấn Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế ĐẶT VẤN ĐỀ Kết luận số 48-KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2009 của Bộ Chính trị về việc...

Một số tác động đến môi trường trong quá trình thi công tuyến đường tuần tra biên giới ở khu vực Tây Nguyên và đề xuất biện pháp giảm thiểu 0

Một số tác động đến môi trường trong quá trình thi công tuyến đường tuần tra biên giới ở khu vực Tây Nguyên và đề xuất biện pháp giảm thiểu

Phạm Hoài Nam1, Trần Văn Chung1, Phạm Bình Quyền2, Nguyễn Thị Phương Liên3 1Viện Công nghệ mới, Viện Khoa học Công nghệ Quân sự 2Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên...

Một số vấn đề về môi trường và sử dụng đất đai trong phát triển giao thông đô thị Hà Nội 0

Một số vấn đề về môi trường và sử dụng đất đai trong phát triển giao thông đô thị Hà Nội

Nguyễn Vũ Trung1, Đỗ Việt Nga1, Trịnh Thị Thanh2 1Cục Thẩm định và Đánh giá Tác động Môi trường, Tổng cục Môi trường 2Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa...

Sơ bộ phân tích tác động của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học và  hệ sinh thái cửa Sông Hồng 0

Sơ bộ phân tích tác động của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học và hệ sinh thái cửa Sông Hồng

Mai Đình Yên Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN MỞ ĐẦU Phân tích tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) đến đa dạng sinh học...

Rừng ngập mặn, sinh kế và biến đổi khí hậu tại Hoành Bồ, Quảng Ninh 0

Rừng ngập mặn, sinh kế và biến đổi khí hậu tại Hoành Bồ, Quảng Ninh

Lê Xuân Tuấn1, Vũ Thị Bích Hợp2, Phan Thị Anh Đào3 1 Viện Nghiên cứu Quản lý Biển và Hải đảo, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 2...

Thể chế và thích ứng đối với biến đổi khí hậu tại đồng bằng Sông Hồng, Việt Nam 0

Thể chế và thích ứng đối với biến đổi khí hậu tại đồng bằng Sông Hồng, Việt Nam

Pamela McElwee[1] Lê Thị Vân Huệ, Nghiêm Phương Tuyến, Vũ Diệu Hương, Phạm Việt Hùng[2] 1 Đại học Arizona, Hoa Kỳ 2 Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi...

Đa dạng các nhóm thủy sinh vật khu du lịch Tràng An, Ninh Bình 0

Đa dạng các nhóm thủy sinh vật khu du lịch Tràng An, Ninh Bình

Phan Văn Mạch Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật MỞ ĐẦU Khu du lịch Tràng An (Cố đô Hoa Lư – Tràng An – Tam Cốc Bích Động)...

Biến động chất lượng môi trường nước và thành phần loài tảo, vi khuẩn lam Hồ Thiền Quang, Hà Nội từ năm 2000 – 2010 0

Biến động chất lượng môi trường nước và thành phần loài tảo, vi khuẩn lam Hồ Thiền Quang, Hà Nội từ năm 2000 – 2010

Lê Thu Hà, Nguyễn Thùy Liên Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN MỞ ĐẦU Hồ Thiền Quang là một hồ đẹp giữa lòng Hà Nội....