Category: BÁO CÁO KHOA HỌC

0

Sử dụng thông minh rừng – đa dạng sinh học trên vùng sinh thái dãy Trường Sơn vì phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu

GS.TSKH.Đặng Huy Huỳnh                                                                   Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam – Vacne Từ khóa “Bảo tồn sử dụng thông minh rừng và đa dạng sinh học...

0

Báo cáo phát triển Việt Nam năm 2010 về quản lý tài nguyên thiên nhiên

Mục đích của báo cáo là thông báo về chương trình cải cách của Chính phủ Việt Nam và hướng tới sự hài hòa trong những hỗ trợ của các đối tác phát triển dành cho khung cải cách này. Dođó, nội dung của báo cáo không nhấn mạnh nhiều đến thông tin về bối cảnh mà sẽ chú trọng nhiều hơn đến hướng đi sắp tới.

0

Hệ sinh thái ven biển

PGS.TS. Lê Diên Dực Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi Trường, Đại học Quốc gia Hà Nội   Đây là sách tham khảo về các khái niệm cơ...

Báo cáo tham vấn xã hội Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà  tỉnh Lâm Đồng – Việt Nam 0

Báo cáo tham vấn xã hội Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà tỉnh Lâm Đồng – Việt Nam

Tóm tắt Các hoạt động kinh tế chính: Với 78,8 % dân số là đồng bào dân tộc bản địa thì hoạt động nông nghiệp là hoạt động kinh tế...

Quan hệ giữa bảo vệ rừng và sản xuất lương thực ở huyện Na Hang trong 40 năm qua và những thách thức về phát triển trong thời gian tới. 0

Quan hệ giữa bảo vệ rừng và sản xuất lương thực ở huyện Na Hang trong 40 năm qua và những thách thức về phát triển trong thời gian tới.

 TS. Võ Thanh Sơn Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường   Tóm tắt  Sản xuất lương thực cũng như diễn biến rừng được diễn ra trong điều...

Đa dạng sinh học ở Miền núi Việt Nam: Thực trạng và những vấn đề đặt ra 0

Đa dạng sinh học ở Miền núi Việt Nam: Thực trạng và những vấn đề đặt ra

Võ QuýĐại học Quốc gia Hà Nội I- Tầm quan trọng của miền núi về môi tr­ờng, đa dạng sinh học và kinh tế – xã hội. ở n­ớc ta,...

Giao đất ở vùng cao Việt nam: vấn đề điều chỉnh quyền hưởng dụng và thẩm quyền 0

Giao đất ở vùng cao Việt nam: vấn đề điều chỉnh quyền hưởng dụng và thẩm quyền

  Thomas Sikor Junior Research Group onPostsocialistLandRelations  Humboldt University,Berlinthomas.sikor@rz.hu-berlin.de Tóm tắt Đây là một nghiên cứu về thực tiễn và các quá trình hình thành thẩm quyền thông qua điều chỉnh...