Vị thế của ĐHQGHN đã không ngừng được khẳng định trong khu vực và trên thế giới*

(Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Lễ khai giảng ĐHQGHN năm học 2014 – 2015) Thưa các đồng chí, các vị đại biểu,...