Category: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

0

Hội thảo khoa học quốc tế ‘Buôn bán động vật hoang dã ở Đông Dương: Áp dụng kết quả nghiên cứu vào công tác kiểm soát buôn bán động vật hoang dã’

Ngày 8/12/2017, trong khuôn khổ của Dự án ‘Bảo tồn đa dạng sinh học ở Đông Dương: Kết hợp nghiên cứu và đào tạo để tăng cường quản lý động...

0

Quỹ Môi trường Thiên nhiên Nagao, Nhật Bản và Viện Tài nguyên và Môi trường hợp tác xây dựng chương trình nghiên cứu dài hạn về bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Quỹ Môi trường Thiên nhiên Nagao (NEF) Nhật Bản và Viện Tài nguyên và Môi trường (CRES), Đại học Quốc gia Hà Nội, TS....

0

Kiểm kê đa dạng sinh học và đề xuất các biện pháp bảo tồn vùng dự án Bảo tồn Đa dạng sinh học ở dãy núi Bắc Trường Sơn (Hương Sơn, Hà Tĩnh)

Bắc Trường Sơn là điểm nóng về đa dạng sinh học và bảo tồn. Nghiên cứu được tiến hành trong khuôn khổ Dự án bảo tồn Đa dạng sinh học ờ dãy núi Bắc Trường Sơn, Hà Tĩnh trên địa bàn 4 xã phía tây huyện Hương Sơn gồm Sơn Kim 1

0

Ghi nhận đầu tiên về loài Mang rooservelt (Muntiacus rooseveltorum: Cervidae) ở Việt Nam

Trong năm 2013, các nhà khoa học trong nhóm điều tra thú móng guốc của Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội và cán bộ Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên đã phát hiện quần thể Mang rooservelt (Muntiacus rooseveltorum), thuộc họ Hươu nai Cervidae, tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa.

Điều tra, đánh giá tình hình quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 0

Điều tra, đánh giá tình hình quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Giáo viên Hướng dẫn: GS.TSKH. Trương Quang Học Các thành viên thực hiện: Trần Thị Hân, Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Lê Minh, Nguyễn Trung Tín Năm 2010   Mở...

Nghiên cứu tri thức bản địa về khai thác nguồn lợi thủy sản trên sông Năn, xã Đà Vị, huyện Na Hang, Tuyên Quang 0

Nghiên cứu tri thức bản địa về khai thác nguồn lợi thủy sản trên sông Năn, xã Đà Vị, huyện Na Hang, Tuyên Quang

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ 1.      Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Hiếu 2.      Giới tính: Nữ 3.      Ngày sinh: 20/02/1986 4.      Nơi sinh: Liên Am, Vĩnh Bảo,...

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Vĩnh Phúc 0

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Vĩnh Phúc

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ 1.      Họ và tên học viên: Ngô Gia Bảo 2.      Giới tính: Nam 3.      Ngày sinh: 15/6/1983 4.      Nơi sinh: Yên Lạc – Vĩnh...

Nghiên cứu du lịch sinh thái kết hợp với du lịch mạo hiểm tại khu mỏ Kẽm – Chì Chợ Điền, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Nghiên cứu du lịch sinh thái kết hợp với du lịch mạo hiểm tại khu mỏ Kẽm – Chì Chợ Điền, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ 1.      Họ và tên học viên: Trương Việt Trường 2.      Giới tính: Nam 3.      Ngày sinh: 10/2/1986 4.      Nơi sinh: quận Ba Đình, Hà...

Nghiên cứu đề xuất phát triển du lịch sinh thái nhằm hỗ trợ công tác bảo tồn đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh 0

Nghiên cứu đề xuất phát triển du lịch sinh thái nhằm hỗ trợ công tác bảo tồn đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ 1.      Họ và tên học viên: Phạm Văn Bảo. 2.      Giới tính: Nam. 3.      Ngày sinh: 20/3/1981. 4.      Nơi sinh: Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh....