Category: THÔNG BÁO

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN THỊ DIỄM HẰNG 0

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN THỊ DIỄM HẰNG

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Diễm Hằng Giới tính: Nữ Ngày sinh: 09/11/1975 Nơi sinh: Vĩnh Phúc Quyết định công nhận nghiên cứu sinh của Giám đốc Đại...

0

THÔNG BÁO SỐ 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về “Sinh thái nhân văn và phát triển bền vững”

Sinh thái nhân văn là khoa học nghiên cứu các mối quan hệ có hệ thống giữa xã hội loài người (hệ xã hội) và môi trường thiên nhiên (hệ sinh thái), làm thành hệ thống sinh thái nhân văn. Mục đích của hệ sinh thái nhân văn là tìm hiểu và nhận biết các đặc điểm của mối quan hệ qua lại giữa các hệ thống này với nhau và sự hình thành những hình thái đặc trưng trong hệ xã hội và hệ sinh thái. Sinh thái nhân văn là khoa học liên ngành, đã và đang thể hiện tính ưu việt ở Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề môi trường ngày càng gia tăng giữa bối cảnh xã hội luôn luôn biến đổi như ngày nay.

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thành lập Viện Tài nguyên và Môi trường 0

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thành lập Viện Tài nguyên và Môi trường

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 17/11/2016 về việc thành lập Viện Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Cao Lệ Quyên 0

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Cao Lệ Quyên

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho nghiên...

Thông tin về luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Cao Lệ Quyên 0

Thông tin về luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Cao Lệ Quyên

Họ và tên nghiên cứu sinh: CAO LỆ QUYÊN Giới tính: Nữ Ngày sinh: 16/5/1975 Nơi sinh: Hà Nội Quyết định công nhận nghiên cứu sinh của Giám đốc Đại...

Thông báo về chương trình Học bổng NAGAO tại Việt Nam năm học 2016-2017 0

Thông báo về chương trình Học bổng NAGAO tại Việt Nam năm học 2016-2017

Năm học 2016-2017, Quỹ Môi trường Thiên nhiên Nagao (Nagao Natural Environmental Foundation – NEF) cấp 40 suất học bổng NAGAO cho học viên cao học của Việt Nam với...

Bảo vệ cấp cơ sở luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vi Thùy Linh 0

Bảo vệ cấp cơ sở luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vi Thùy Linh

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh...

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vi Thùy Linh 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vi Thùy Linh

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vi Thùy Linh,...

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Diễm Hằng 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Diễm Hằng

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu tóm tắt luận án tiến của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Diễm Hằng,...