Category: THÔNG BÁO

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương loan tại Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường 0

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương loan tại Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức Hội đồng cấp cơ sở bảo vệ luận án tiến sĩ ngành Khoa học môi trường, chuyên ngành...