Category: THÔNG BÁO

Thông báo mời thầu 0

Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu Cung cấp trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học kỹ thuật thuộc dự án “Nâng cao năng lực phục vụ công...

Bảo vệ cấp cơ sở luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Dũng 0

Bảo vệ cấp cơ sở luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Dũng

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu...

Bảo vệ cấp cơ sở luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Thị Thu Hà 0

Bảo vệ cấp cơ sở luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Thị Thu Hà

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu...

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Dũng 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Dũng

Dự kiến ngày 21 tháng 12 năm 2013, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh...

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Thị Thu Hà 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Thị Thu Hà

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá cấp cơ sở luận án...

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Nâng cao sức chống chịu trước biến đổi khí hậu” 0

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Nâng cao sức chống chịu trước biến đổi khí hậu”

Trong khuôn khổ hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2012, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến sẽ tổ...

Thông báo về bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở chuyên ngành Môi trường trong Phát triển Bền vững của NCS Trần Anh Tuấn tại Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường 0

Thông báo về bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở chuyên ngành Môi trường trong Phát triển Bền vững của NCS Trần Anh Tuấn tại Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

Vào cuối tháng 7 năm 2012, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức Hội đồng cấp cơ sở bảo...

Thông báo Seminar khoa học cho nghiên cứu sinh Trần Anh Tuấn 0

Thông báo Seminar khoa học cho nghiên cứu sinh Trần Anh Tuấn

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi Seminar cho dự thảo luận án tiến sỹ của nghiên cứu sinh...

Thông báo Seminar khoa học 0

Thông báo Seminar khoa học

“Sự linh hoạt trong khoa học và vai trò của các bên với vấn đề biến đổi khí hậu ở Việt Nam “ Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường...