Category: TIN TỨC ĐÀO TẠO

Tổ chức buổi sinh hoạt khoa học về dự thảo luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Hoài Nam 0

Tổ chức buổi sinh hoạt khoa học về dự thảo luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Hoài Nam

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trư­ờng tổ chức buổi sinh hoạt khoa học về dự thảo luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Hoài Nam...