Category: Thông tin luận án

Thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Tô Thúy Nga 0

Thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Tô Thúy Nga

Họ và tên nghiên cứu sinh: Tô Thúy Nga Giới tính: Nữ Ngày sinh: 21/02/1982 Nơi sinh: Hà Tĩnh Quyết định công nhận nghiên cứu sinh của Giám đốc Đại học...

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN THỊ DIỄM HẰNG 0

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN THỊ DIỄM HẰNG

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Diễm Hằng Giới tính: Nữ Ngày sinh: 09/11/1975 Nơi sinh: Vĩnh Phúc Quyết định công nhận nghiên cứu sinh của Giám đốc Đại...

Thông tin về luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Cao Lệ Quyên 0

Thông tin về luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Cao Lệ Quyên

Họ và tên nghiên cứu sinh: CAO LỆ QUYÊN Giới tính: Nữ Ngày sinh: 16/5/1975 Nơi sinh: Hà Nội Quyết định công nhận nghiên cứu sinh của Giám đốc Đại...

Thông tin về luận án tiến sỹ Nguyễn Hùng Cường 0

Thông tin về luận án tiến sỹ Nguyễn Hùng Cường

1.    Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN HÙNG CƯỜNG 2.    Giới tính: Nam 3.    Ngày sinh: 11/8/1976 4.    Nơi sinh: Xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương...