Category: ĐÀO TẠO

Bảo vệ cấp cơ sở luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Hoài Nam 0

Bảo vệ cấp cơ sở luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Hoài Nam

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của tuyến đường tuần tra biên giới tới hệ sinh thái – xã hội ở khu vực Tây Nguyên...

Thông tin về luận án tiến sỹ Nguyễn Hùng Cường 0

Thông tin về luận án tiến sỹ Nguyễn Hùng Cường

1.    Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN HÙNG CƯỜNG 2.    Giới tính: Nam 3.    Ngày sinh: 11/8/1976 4.    Nơi sinh: Xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương...

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Hoài Nam 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Hoài Nam

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Hoài Nam,...

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Kim Thị Thúy Ngọc 0

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Kim Thị Thúy Ngọc

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho...

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hoàng Huy Tuấn 0

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hoàng Huy Tuấn

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho...

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Kim Thị Thúy Ngọc 0

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Kim Thị Thúy Ngọc

1.   Họ và tên nghiên cứu sinh: KIM THỊ THÚY NGỌC 2.   Giới tính: Nữ 3.   Ngày sinh: 10/11/1973 4.   Nơi sinh: Hà Nội 5.   Quyết định công nhận...

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Mỹ Vân 0

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Mỹ Vân

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho...

Thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Huy Tuấn 0

Thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Huy Tuấn

1.   Họ và tên nghiên cứu sinh: HOÀNG HUY TUẤN 2.   Giới tính: Nam 3.   Ngày sinh: 02/4/1969 4.   Nơi sinh: Thừa Thiên Huế 5.  ...

Thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Mỹ Vân 0

Thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Mỹ Vân

Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ MỸ VÂN 2.   Giới tính: Nữ 3.   Ngày sinh: 10/8/1969 4.   Nơi sinh: Quảng Trị, Việt Nam 5.  ...