Category: ĐÀO TẠO

Bảo vệ cấp cơ sở luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Tô Thúy Nga 0

Bảo vệ cấp cơ sở luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Tô Thúy Nga

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu...

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Tô Thúy Nga 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Tô Thúy Nga

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu Tóm tắt luận án tiến của nghiên cứu sinh Tô Thúy Nga, cán...

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hồ Công Hòa 0

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hồ Công Hòa

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho nghiên...

Bảo vệ cấp cơ sở luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Cao Lệ Quyên 0

Bảo vệ cấp cơ sở luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Cao Lệ Quyên

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Cao Lệ Quyên, sinh ngày 16/5/1975, tại Hà Nội Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến nuôi tôm nước lợ ven biển tại Thanh Hóa

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Cao Lệ Quyên 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Cao Lệ Quyên

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Cao Lệ Quyên,...

0

Lễ trao bằng tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ năm 2014 chuyên ngành Môi trường trong Phát triển bền vững

Ngày 27 tháng 12 năm 2014, tại Hội trường Lê Văn Thiêm, 19 Lê Thánh Tông Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường long trọng tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ năm 2014, chuyên ngành “Môi trường trong Phát triển bền vững”. Tại buổi lễ trang trọng này, 2 tiến sĩ Khóa 4, Khóa 5 và 35 thạc sĩ mới Khóa 8 đã được trao bằng.