Category: ĐÀO TẠO

Bảo vệ cấp cơ sở luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Hảo 0

Bảo vệ cấp cơ sở luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Hảo

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị...

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Hảo 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Hảo

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu Tóm tắt luận án tiến của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Hảo, sinh ngày 30/8/1977...

Thông báo về tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia 0

Thông báo về tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia

Viện Tài nguyên và Môi trường (trước kia là Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường), Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án...

Thông báo về tổ chức Lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ năm 2016 0

Thông báo về tổ chức Lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ năm 2016

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ năm 2016 cho các nghiên cứu sinh và học viên cao học đã hoàn thành chương trình học tập tại Trung tâm và được Đại học Quốc gia Hà Nội công nhận học vị và cấp bằng

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN THỊ DIỄM HẰNG 0

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN THỊ DIỄM HẰNG

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Diễm Hằng Giới tính: Nữ Ngày sinh: 09/11/1975 Nơi sinh: Vĩnh Phúc Quyết định công nhận nghiên cứu sinh của Giám đốc Đại...

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Cao Lệ Quyên 0

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Cao Lệ Quyên

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho nghiên...

Thông tin về luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Cao Lệ Quyên 0

Thông tin về luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Cao Lệ Quyên

Họ và tên nghiên cứu sinh: CAO LỆ QUYÊN Giới tính: Nữ Ngày sinh: 16/5/1975 Nơi sinh: Hà Nội Quyết định công nhận nghiên cứu sinh của Giám đốc Đại...

Bảo vệ cấp cơ sở luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vi Thùy Linh 0

Bảo vệ cấp cơ sở luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vi Thùy Linh

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh...

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vi Thùy Linh 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vi Thùy Linh

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vi Thùy Linh,...

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Diễm Hằng 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Diễm Hằng

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu tóm tắt luận án tiến của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Diễm Hằng,...