Đào tạo

Lễ trao học bổng Nagao năm học 2017-2018

Lễ trao học bổng Nagao năm học 2017-2018

Ngày 04/5/2018 Viện Tài nguyên và Môi trường (VNU-CRES), Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Lế trao học bổng của Quỹ Môi trường Thiên nhiên Nagao, …

Chương trình đào tạo tiến sĩ

Chương trình đào tạo tiến sĩ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ Chuyên ngành: Môi trường và phát triển bền vững (Ban hành theo Quyết định số 1959 /QĐ-ĐHQGHN, ngày 13 tháng 6 …