Đào tạo

Giới thiệu

Giới thiệu

Viện Tài nguyên và Môi trường (trước đây là Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường) là đơn vị có bề dày kinh nghiệm trong đào tạo sau đại học …

Lễ trao học bổng Nagao năm học 2017-2018

Lễ trao học bổng Nagao năm học 2017-2018

Ngày 04/5/2018 Viện Tài nguyên và Môi trường (VNU-CRES), Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Lế trao học bổng của Quỹ Môi trường Thiên nhiên Nagao, …

Chương trình đào tạo tiến sĩ

Chương trình đào tạo tiến sĩ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ Chuyên ngành: Môi trường và phát triển bền vững (Ban hành theo Quyết định số 1959 /QĐ-ĐHQGHN, ngày 13 tháng 6 …