Category: ẨN PHẨM XUẤT BẢN

Tổng quan về văn hoá các dân tộc người thiểu số ở miền núi và phát huy nền văn hoá các dân tộc trong thời kỳ mới. 0

Tổng quan về văn hoá các dân tộc người thiểu số ở miền núi và phát huy nền văn hoá các dân tộc trong thời kỳ mới.

ThS. Nguyễn Doãn Hương Sở Văn hoá Thông tin Nghệ An I. Vài nét về các dân tộc thiểu số ở miền núi Nghệ An. Nghệ An là một tỉnh...

Vai trò của cộng đồng trong Quản lý Bảo tồn Vườn cò Ngọc Nhị, Ba Vì, Hà Nội 0

Vai trò của cộng đồng trong Quản lý Bảo tồn Vườn cò Ngọc Nhị, Ba Vì, Hà Nội

  Trần Thu Phương1, Trần Yêm2 1Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN 2 Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN MỞ ĐẦU...

0

Uplands Transformations in Vietnam

Tên Uplands Transformations in Vietnam Thể loại Sách tham khảo Nhà xuất bản Challenges of the Agrarian Transition in Southeast Asia  (ChATSEA) Năm xuất bản 2011 Tác giả Thomas Sikor,...