Category: ẨN PHẨM XUẤT BẢN

Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 2000-2005 (tiếp) 0

Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 2000-2005 (tiếp)

Năm 2000 – 2005  Hoàng Văn Thắng, 2004. Bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái đất ngập nước Bàu Sấu, Vườn Quốc gia Cát Tiên. Trong: Phạm Bình Quyền,...

Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 1996-2000 0

Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 1996-2000

Năm 1996 – 2000 Lê Trọng Cúc, 2000. Văn hóa thích nghi của người Mông Trắng ở Thai Phìn Tủng, Đồng Văn, Hà Giang. Trong: Luật tục và phát triển nông...

Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 1995 trở về trước 0

Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 1995 trở về trước

Năm 1991 – 1995 Hoàng Hữu Cải và Võ Thanh Sơn, 1995. Hệ thống thông tin địa lý (Tài liệu tham khảo). Trung tâm NC TN&MT, ĐHQGHN, Hà Nội: 58...

Đánh giá bước đầu một số chính sách liên quan đến biển đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam 0

Đánh giá bước đầu một số chính sách liên quan đến biển đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam

Trần Hồng Thái, Hoàng Anh Huy, Mai Kim Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường  NHỮNG MỐC QUAN TRỌNG VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU  6/1992: Hội nghị thượng đỉnh Thế...

Đánh giá chất lượng nước của lưu vực sông ĐU (thái Nguyên) dựa trên các chỉ số thủy lý -hóa và chỉ số sinh học 0

Đánh giá chất lượng nước của lưu vực sông ĐU (thái Nguyên) dựa trên các chỉ số thủy lý -hóa và chỉ số sinh học

Nguyễn Thị Hoa1, Hoàng Thị Thu Hương2, Peter LM Goethals3 1Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I 2Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, Trường Đại học Bách...

Tăng cường vốn xã hội và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng 0

Tăng cường vốn xã hội và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng

Pamela McElwee[1] Nghiêm Phương Tuyến, Vũ Diệu Hương, Lê Thị Vân Huệ, Phạm Việt Hùng[2] 1 Đại học Arizona, Hoa Kỳ 2 Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi...

Tính thiệt hại do ngập lụt với con người và nhà cửa theo kịch bản  biển đổi khí hậu và nước biển dâng và đề xuất các giải pháp thích ứng tại một xã ven biển 0

Tính thiệt hại do ngập lụt với con người và nhà cửa theo kịch bản biển đổi khí hậu và nước biển dâng và đề xuất các giải pháp thích ứng tại một xã ven biển

 Dư Văn Toán Viện Nghiên cứu Quản lý biển và Hải đảo, Tổng cục Biển và Hải Đảo  Việt Nam có 3260 km đường bờ biển với hai vùng đồng...