Category: BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đánh đổi các dịch vụ hệ sinh thái trong bối cảnh biến đổi khí hậu 0

Đánh đổi các dịch vụ hệ sinh thái trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Hoàng Văn Thắng Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội Tóm tắt “Đánh đổi” (trade-offs) các dịch vụ hệ sinh thái phát...

Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 2010-2014 0

Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 2010-2014

Trương Quang Học, 2013. Tác động của biến đổi khí hậu tới an ninh và phát triển của Việt Nam. Báo cáo Hội thảo ‘Biến đổi khí hậu: các tác...

Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 2006-2010 0

Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 2006-2010

Năm 2006 – 2010 Lê Trọng Cúc, 2010. Phát triển kinh tế nông hộ – Nông lâm kết hợp theo mô hình R-VAC. Trong: Võ Quý và Võ Thanh Sơn...

Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 2000-2005 0

Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 2000-2005

Năm 2000-2005 Phan Hồng Anh, Mai Sỹ Tuấn và A. Tetsumi, 2005. Hiện trạng hệ thực vật rừng ngập mặn tại khu vực đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định. Trong:...

Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 2000-2005 (tiếp) 0

Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 2000-2005 (tiếp)

Năm 2000 – 2005  Hoàng Văn Thắng, 2004. Bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái đất ngập nước Bàu Sấu, Vườn Quốc gia Cát Tiên. Trong: Phạm Bình Quyền,...

Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 1996-2000 0

Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 1996-2000

Năm 1996 – 2000 Lê Trọng Cúc, 2000. Văn hóa thích nghi của người Mông Trắng ở Thai Phìn Tủng, Đồng Văn, Hà Giang. Trong: Luật tục và phát triển nông...

Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 1995 trở về trước 0

Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 1995 trở về trước

Năm 1991 – 1995 Hoàng Hữu Cải và Võ Thanh Sơn, 1995. Hệ thống thông tin địa lý (Tài liệu tham khảo). Trung tâm NC TN&MT, ĐHQGHN, Hà Nội: 58...

Đánh giá bước đầu một số chính sách liên quan đến biển đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam 0

Đánh giá bước đầu một số chính sách liên quan đến biển đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam

Trần Hồng Thái, Hoàng Anh Huy, Mai Kim Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường  NHỮNG MỐC QUAN TRỌNG VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU  6/1992: Hội nghị thượng đỉnh Thế...

Đánh giá chất lượng nước của lưu vực sông ĐU (thái Nguyên) dựa trên các chỉ số thủy lý -hóa và chỉ số sinh học 0

Đánh giá chất lượng nước của lưu vực sông ĐU (thái Nguyên) dựa trên các chỉ số thủy lý -hóa và chỉ số sinh học

Nguyễn Thị Hoa1, Hoàng Thị Thu Hương2, Peter LM Goethals3 1Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I 2Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, Trường Đại học Bách...

Tăng cường vốn xã hội và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng 0

Tăng cường vốn xã hội và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng

Pamela McElwee[1] Nghiêm Phương Tuyến, Vũ Diệu Hương, Lê Thị Vân Huệ, Phạm Việt Hùng[2] 1 Đại học Arizona, Hoa Kỳ 2 Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi...